Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Tin học Ngân hàng mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:
+Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Luận án / Luận văn;
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Java programming for Android developers for dummies
Java programming for Android developers for dummies

Tác giả : Burd, Barry

Nhà xuất bản : For Dummies, a Wiley Brand

Chi tiết
Raspberry Pi for kids for dummies
Raspberry Pi for kids for dummies

Tác giả : Wentk, Richard

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons, Inc.

Chi tiết
iPad Mini for dummies
iPad Mini for dummies

Tác giả : Baig, Edward C.,LeVitus, Bob

Nhà xuất bản : Wiley & Sons, Inc.

Chi tiết
iPhone all-in-one for dummies
iPhone all-in-one for dummies

Tác giả : Hutsko, Joe,Boyd, Barbara

Nhà xuất bản : For Dummies

Chi tiết
Samsung Galaxy Tab 10.1 for dummies
Samsung Galaxy Tab 10.1 for dummies

Tác giả : Gookin, Dan

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Samsung Galaxy Note 3 for dummies
Samsung Galaxy Note 3 for dummies

Tác giả : Gookin, Dan

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
Kindle Fire HD for dummies
Kindle Fire HD for dummies

Tác giả : Muir, Nancy

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons, Inc.

Chi tiết
Fire tablets for dummies
Fire tablets for dummies

Tác giả : Muir, Nancy

Nhà xuất bản : For Dummies

Chi tiết
Samsung Galaxy Tabs for dummies
Samsung Galaxy Tabs for dummies

Tác giả : Gookin, Dan

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
Samsung Galaxy Tab 4 Nook for dummies
Samsung Galaxy Tab 4 Nook for dummies

Tác giả : Sandler, Corey

Nhà xuất bản : For Dummies

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Tìm hiểu kỹ thuật tóm tắt đa văn bản tiếng Việt sử dụng mô hình đồ thị
Tìm hiểu kỹ thuật tóm tắt đa văn bản tiếng Việt sử dụng mô hình đồ thị

Tác giả : Đào Thành Chuyên,Nguyễn, Ngọc Cương

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Bài toán quy hoạch nguyên, thuật toán Gomory và ứng dụng trong cắt thép xây dựng
Bài toán quy hoạch nguyên, thuật toán Gomory và ứng dụng trong cắt thép xây dựng

Tác giả : Hoàng, Quang Hưng,Nguyễn, Hải Minh

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Tìm hiểu Adnroid và xây dựng ứng dụng trên thiết bị cầm tay cho người học
Tìm hiểu Adnroid và xây dựng ứng dụng trên thiết bị cầm tay cho người học

Tác giả : Hà, Thị Thu Hoài,Lê, Quang Minh

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Quy nạp quy tắc phân lớp sử dụng lý thuyết tập thô
Quy nạp quy tắc phân lớp sử dụng lý thuyết tập thô

Tác giả : Lê, Quang Đạt,Nguyễn, Thanh Tùng

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Về các bài toán NP - C và một số phương pháp giải
Về các bài toán NP - C và một số phương pháp giải

Tác giả : Trần, Thị Dương,Đặng, Quang Á

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Phương pháp đơn giản hóa đường cong và đa giác
Phương pháp đơn giản hóa đường cong và đa giác

Tác giả : Lê, Nhật Huyến,Ngô, Quốc Tạo

Năm xuất bản : 2013

Chi tiết
Khai phá dữ liệu bằng phân cụm dữ liệu
Khai phá dữ liệu bằng phân cụm dữ liệu

Tác giả : Đoàn, Thị Minh Thái,Vũ, Đức Thi

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật