Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Tin học kinh tế mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Tin học kinh tế là một ngành khoa học nghiên cứu, thiết kế, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống truyền thông trong các doanh nghiệp Các mục chính gồm:
+Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Luận án / Luận văn;
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

TCP/IP sockets in C
TCP/IP sockets in C

Tác giả : Donahoo, Michael J.,Calvert, Kenneth L.

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Morgan Kaufmann

Chi tiết
Giáo trình thiết kế cơ sở dữ liệu
Giáo trình thiết kế cơ sở dữ liệu

Tác giả : Vũ, Đức Thái

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

Tác giả : Hoàng, Bảo Hùng

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Thông tin và truyền thông

Chi tiết
Cơ sở dữ liệu quan hệ & ứng dụng
Cơ sở dữ liệu quan hệ & ứng dụng

Tác giả : Nguyễn, Bá Tường

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
System analysis
System analysis

Tác giả : Mcmilan, Claude,Gonzalez, Richard,Schriber, Thomas

Năm xuất bản : 1973

Nhà xuất bản : Taiwan

Chi tiết
Database management systems
Database management systems

Tác giả : Ramakrishnan, Raghu,Gehrke, Johannes

Năm xuất bản : 2000

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Practical data structures using C/C++
Practical data structures using C/C++

Tác giả : Antonakos, James L.,Mansfield, Kenneth C.

Nhà xuất bản : Prentice Hall International

Chi tiết
 Data structures and algorithm analysis in C
Data structures and algorithm analysis in C

Tác giả : Weiss, Mark Allen

Năm xuất bản : 1992

Nhà xuất bản : Addison-Wesley

Chi tiết
Database systems
Database systems

Tác giả : Pratt, Philip J.,Adamski, Joseph J.

Nhà xuất bản : Boyd & Fraser Pub. Co

Chi tiết
Fundamentals of database systems
Fundamentals of database systems

Tác giả : Elmasri, Ramez,Navathe, Shamkant B.

Nhà xuất bản : Pearson/Addison Wesley

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Phương pháp phát hiện mặt người sử dụng đặc trưng HOG
Phương pháp phát hiện mặt người sử dụng đặc trưng HOG

Tác giả : Đinh, Quang Huy,Nguyễn, Toàn Thắng

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tìm hiểu xây dựng thuật toán giấu tin mật và ứng dụng
Tìm hiểu xây dựng thuật toán giấu tin mật và ứng dụng

Tác giả : Vũ, Thị Tâm,Hồ, Văn Canh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Ứng dụng máy trạng thái trong quản lý giao tác
Ứng dụng máy trạng thái trong quản lý giao tác

Tác giả : Đàm, Thị Thanh Hằng,Nguyễn, Xuân Huy

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Các thuật toán quản lý khóa chốt trong cơ sở dữ liệu phân tán
Các thuật toán quản lý khóa chốt trong cơ sở dữ liệu phân tán

Tác giả : Đỗ, Thị Lợi,Nguyễn, Xuân Huy

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nhận diện khuôn mặt người sử dụng Wavelet và Principle component analysis (PCA)
Nhận diện khuôn mặt người sử dụng Wavelet và Principle component analysis (PCA)

Tác giả : Vũ, Thái Linh,Nguyễn, Toàn Thắng

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu xây dựng lược đồ chữ ký số trên cơ sở bài toán phân tích số
Nghiên cứu xây dựng lược đồ chữ ký số trên cơ sở bài toán phân tích số

Tác giả : Cao, Hùng Phương,Nguyễn, Ngọc Cương

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định
Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định

Tác giả : Vũ, Trọng Thể,Nguyễn, Tân Ân

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu Công nghệ mã vạch 2 chiều nhập dữ liệu trong Form và ứng dụng
Nghiên cứu Công nghệ mã vạch 2 chiều nhập dữ liệu trong Form và ứng dụng

Tác giả : Nguyễn, Văn Ngân,Lê, Quang Minh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật