Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Tin học kinh tế mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Tin học kinh tế là một ngành khoa học nghiên cứu, thiết kế, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống truyền thông trong các doanh nghiệp Các mục chính gồm:
+Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Luận án / Luận văn;
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Excel 2007 formulas
Excel 2007 formulas

Tác giả : Walkenbach, John

Nhà xuất bản : John Wiley & Son

Chi tiết
Microsoft Office Excel 2010
Microsoft Office Excel 2010

Tác giả : Stewart, Kathleen

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Microsoft Excel 2010
Microsoft Excel 2010

Tác giả : O'Leary, Timothy J.,O'Leary, Linda I.

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Practical PowerPivot & DAX formulas for Excel 2010
Practical PowerPivot & DAX formulas for Excel 2010

Tác giả : Tennick, Art

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Phân tích dữ liệu kinh doanh Microsoft excel 2010
Phân tích dữ liệu kinh doanh Microsoft excel 2010

Tác giả : VL.COMP

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Từ điển Bách Khoa

Chi tiết
Microsoft Office Excel 2003
Microsoft Office Excel 2003

Tác giả : O’Leary, Timothy J.,O’Leary, Linda I.

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Beginning Excel Services
Beginning Excel Services

Tác giả : Asnash, Liviu,Megiddo, Eran,Thomas, Craig

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Vẽ các biểu đồ và đồ thị chuyên nghiệp trong Excel
Vẽ các biểu đồ và đồ thị chuyên nghiệp trong Excel

Tác giả : Nguyễn, Hoài Phong

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Từ điển Bách khoa

Chi tiết
Introduction to Excel
Introduction to Excel

Tác giả : Kuncicky, David C.,Larsen, Ronald W.

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Pearson Prentice Hall

Chi tiết
Microsoft Office Excel 2007
Microsoft Office Excel 2007

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Course technology

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật