Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Tin học kinh tế mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Tin học kinh tế là một ngành khoa học nghiên cứu, thiết kế, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống truyền thông trong các doanh nghiệp Các mục chính gồm:
+Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Luận án / Luận văn;
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Microsoft Office 2016 at work for dummies
Microsoft Office 2016 at work for dummies

Tác giả : Wempen, Faithe

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
Microsoft Office 2013
Microsoft Office 2013

Nhà xuất bản : McGraw-Hill/Irwin

Chi tiết
Microsoft Office 2013
Microsoft Office 2013

Tác giả : Coulthard, Glen J.,Orwick, Michael,Scheeren, Judith

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Education

Chi tiết
Learning languages through technology
Learning languages through technology

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Teachers of English to Speakers of Other Languages

Chi tiết
Office 2010 just the steps for dummies
Office 2010 just the steps for dummies

Tác giả : Marmel, Elaine J.

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Excel 2007 formulas
Excel 2007 formulas

Tác giả : Walkenbach, John

Nhà xuất bản : John Wiley & Son

Chi tiết
Office 2013 for dummies
Office 2013 for dummies

Tác giả : Wempen, Faithe

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
Hoạt động giáo dục nghề phổ thông: Nghề tin học văn phòng 11
Hoạt động giáo dục nghề phổ thông: Nghề tin học văn phòng 11

Tác giả : Ngô, Ánh Tuyết,Bùi, Văn Thanh,Nguyễn Mai Vân

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Visual intelligence
Visual intelligence

Tác giả : Stacey, Mark.,Salvatore, Joe,Jorgensen, Adam

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Mô hình 3D và một số kỹ thuật mô hình hóa 3D trong mô phỏng
Mô hình 3D và một số kỹ thuật mô hình hóa 3D trong mô phỏng

Tác giả : Nguyễn, Thị Hằng,Đỗ, Năng Toàn

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tóm tắt văn bản dựa vào trích xuất câu
Tóm tắt văn bản dựa vào trích xuất câu

Tác giả : Nông, Tiến Công,Đoàn, Văn Ban

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Kỹ thuật thể hiện cử chỉ, trạng thái cơ bản của mặt người
Kỹ thuật thể hiện cử chỉ, trạng thái cơ bản của mặt người

Tác giả : Nguyễn, Thị Thúy Quỳnh,Đỗ, Năng Toàn

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Kỹ thuật giấu tin trong tệp văn bản và ứng dụng
Kỹ thuật giấu tin trong tệp văn bản và ứng dụng

Tác giả : Nguyễn, Thị Phương Chi,Đăng, Văn Đức

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Phân vùng bàn tay dựa trên phát hiện các bộ phận
Phân vùng bàn tay dựa trên phát hiện các bộ phận

Tác giả : Nguyễn, Thu Hương,Nguyễn, Văn Tảo

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Phân lớp quan điểm khách hàng và ứng dụng
Phân lớp quan điểm khách hàng và ứng dụng

Tác giả : Nguyễn, Thị Thoa,Đoàn, Văn Ban

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật