Tại chủ đề Địa lý chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Địa lý tập hợp những tài liệu nói về  Địa lý lịch sử, Địa lý thiên văn, Địa lý và du hành ở Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Địa lí tự nhiên các lục địa
Địa lí tự nhiên các lục địa

Tác giả : Nguyễn, Phi Hạnh

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Hướng dẫn ôn luyện thi tốt nghiệp, đại học, cao đẳng môn địa lí
Hướng dẫn ôn luyện thi tốt nghiệp, đại học, cao đẳng môn địa lí

Tác giả : Nguyễn Hoàng Anh

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Địa lí tự nhiên các lục địa
Địa lí tự nhiên các lục địa

Tác giả : Nguyễn, Phi Hạnh

Năm xuất bản : 209

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
The trivia lover's guide to even more of the world
The trivia lover's guide to even more of the world

Tác giả : Fuller, Gary

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Rowman & Littlefield

Chi tiết
Hotel pricing in a social world
Hotel pricing in a social world

Tác giả : McGuire, Kelly Ann

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons, Inc.

Chi tiết
Study skills for geography, earth and environmental science students
Study skills for geography, earth and environmental science students

Tác giả : Kneale, Pauline E.

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Hodder Education

Chi tiết
Exploring our world
Exploring our world

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Glencoe/McGraw-Hill

Chi tiết
Thực địa địa lý tự nhiên
Thực địa địa lý tự nhiên

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Vùng biển đảo Tây Nam
Vùng biển đảo Tây Nam

Tác giả : Nguyễn Thị Mỹ Hồng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Chi tiết
Nghiên cứu hoạt động nội thương tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010-2017
Nghiên cứu hoạt động nội thương tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010-2017

Tác giả : Nguyễn Thị Thảo

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tổ chức hoạt động trải nghiệm môn địa lí lớp 12 trung học phổ thông cho học sinh ở tỉnh Quảng Ninh
Tổ chức hoạt động trải nghiệm môn địa lí lớp 12 trung học phổ thông cho học sinh ở tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Vy

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Đìa lý kinh tế - xã hội thể giới
Đìa lý kinh tế - xã hội thể giới

Tác giả : Ông Thị Đan Thanh

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong môn địa lí lớp 12 - Trung học Phổ thông tỉnh Tuyên Quang
Thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong môn địa lí lớp 12 - Trung học Phổ thông tỉnh Tuyên Quang

Tác giả : Trịnh Thị Thanh Hà

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Biến động dân số của vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2009-2017
Biến động dân số của vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2009-2017

Tác giả : Nguyễn Thị Kiều Oanh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Sử dụng tài nguyên đất và rừng trong sản xuất nông, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Yên Bái
Sử dụng tài nguyên đất và rừng trong sản xuất nông, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Yên Bái

Tác giả : Nguyễn Thị Hoa

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Nghiên cứu đặc điểm dân số, nguồn lao động tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009-2017
Nghiên cứu đặc điểm dân số, nguồn lao động tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009-2017

Tác giả : Lâm Thị Thảo

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Địa lý
Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Địa lý

Tác giả : Dương Quỳnh Phương;Nguyễn Phương Liên

Năm xuất bản : 2013

Chi tiết
Sử dụng kĩ thuật các mảnh ghép trong dạy học địa lí lớp 12 - THPT
Sử dụng kĩ thuật các mảnh ghép trong dạy học địa lí lớp 12 - THPT

Tác giả : Nguyễn, Thị Sao,Nguyễn, Phương Liên

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tổ chức các trò chơi học tập trong dạy học Địa lí ở trường THPT
Tổ chức các trò chơi học tập trong dạy học Địa lí ở trường THPT

Tác giả : Trần, Thị Chinh,Nguyễn, Phương Liên

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học địa lí 12
Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học địa lí 12

Tác giả : Nguyễn, Thị Huyền,Nguyễn, Phương Liên

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Phát triển thương mại bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Phát triển thương mại bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tác giả : Đoàn, Thị Thùy Dung,Vũ, Vân Anh

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Thiết kế bài giảng địa lí lớp 12 trung học phổ thông theo hướng nghiên cứu bài học
Thiết kế bài giảng địa lí lớp 12 trung học phổ thông theo hướng nghiên cứu bài học

Tác giả : Đào Thị Thành

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tăng cường quản lý nhà nước về dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Tăng cường quản lý nhà nước về dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Phạm Duy Phú

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Phát triển các khu đô thị du lịch biển theo hướng bền vững tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Phát triển các khu đô thị du lịch biển theo hướng bền vững tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Lưu Thành Viên

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Phát triển du lịch sinh thái tại thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh
Phát triển du lịch sinh thái tại thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Nguyễn Hải Yến

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Đánh giá điều kiện tự nhiên cho mục đích phát triển du lịch bền vững tỉnh Vĩnh Phúc
Đánh giá điều kiện tự nhiên cho mục đích phát triển du lịch bền vững tỉnh Vĩnh Phúc

Tác giả : Phan Quốc Chinh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Thái Nguyên
Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Thúy

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Phát triển kinh tế trang trại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Phát triển kinh tế trang trại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Thị Duy My

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Bắc Ninh
Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Bắc Ninh

Tác giả : Ngô Thị Thúy Ngọc

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tăng cường quản lý du lịch trên địa bàn huyện Cô Tô
Tăng cường quản lý du lịch trên địa bàn huyện Cô Tô

Tác giả : Bùi Quốc Khương

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Marketing địa phương trong phát triển du lịch Thái Nguyên
Marketing địa phương trong phát triển du lịch Thái Nguyên

Tác giả : Hoàng Thị Phương Nga;Đào Thị Hồng Thúy

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Tiềm năng tự nhiên để phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Sơn La
Tiềm năng tự nhiên để phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Sơn La

Tác giả : Trần Viết Khanh;Đỗ Thúy Mùi

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên
Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Trần Viết Khanh;Nguyễn Phúc Lộc

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Tai biến trượt lở đất ở tỉnh Cao Bằng, nguyên nhân và giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ
Tai biến trượt lở đất ở tỉnh Cao Bằng, nguyên nhân và giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ

Tác giả : Nguyễn Thị Mây;Trần Viết Khanh;Tạ Thị Thơ

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Ảnh hưởng nước biển dâng tới một số khu vực ven biển Việt Nam
Ảnh hưởng nước biển dâng tới một số khu vực ven biển Việt Nam

Tác giả : Trần Thị Lan Hương;Trần Viết Khanh

Năm xuất bản : 2013

Chi tiết