Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Tin học kinh tế mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Tin học kinh tế là một ngành khoa học nghiên cứu, thiết kế, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống truyền thông trong các doanh nghiệp Các mục chính gồm:
+Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Luận án / Luận văn;
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Building the internet of things
Building the internet of things

Tác giả : Kranz, Maciej

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
GIS và công nghệ quảng bá thông tin
GIS và công nghệ quảng bá thông tin

Tác giả : Nguyễn, Thanh Hà,Đoàn, Thanh Hải,Nguyễn, Đức Mùi

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình mạng và truyền dữ liệu
Giáo trình mạng và truyền dữ liệu

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Implementing service quality in IP networks
Implementing service quality in IP networks

Tác giả : Räisänen, Vilho

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
 Business data communications and networking
Business data communications and networking

Tác giả : Fitzgerald, Jerry,Dennis, Alan

Năm xuất bản : 1996

Nhà xuất bản : New York

Chi tiết
 Giáo trình máy tính và mạng máy tính
Giáo trình máy tính và mạng máy tính

Tác giả : Phạm, Ngọc Thắng, Nguyễn, Tiến Dũng

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Các giải pháp công nghệ mới trong mạng chuyển mạch gói & Burst quang
Các giải pháp công nghệ mới trong mạng chuyển mạch gói & Burst quang

Tác giả : Cao, Hồng Sơn,Đặng, Thế Ngọc

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IP
Mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IP

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Giáo trình nhập môn mạng máy tính
Giáo trình nhập môn mạng máy tính

Tác giả : Hồ, Đắc Phương

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Intelligent parking assist system based on internet of things technologies
Intelligent parking assist system based on internet of things technologies

Tác giả : Pham, Thanh Nam

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu trích chọn đặc trưng ứng dụng cho tìm kiếm từ trong ảnh tài liệu
Nghiên cứu trích chọn đặc trưng ứng dụng cho tìm kiếm từ trong ảnh tài liệu

Tác giả : Lê, Xuân Long,Ngô, Quốc Tạo

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Chữ ký số và ứng dụng xác thực thông tin trong các dịch vụ Interrnet Banking
Chữ ký số và ứng dụng xác thực thông tin trong các dịch vụ Interrnet Banking

Tác giả : Ngô, Ngọc Cương,Đỗ, Trung Tuấn

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Phát triển ứng dụng trên Facebook phục vụ quảng cáo tuyển sinh
Phát triển ứng dụng trên Facebook phục vụ quảng cáo tuyển sinh

Tác giả : Nguyễn, Hoàng Long,Vũ, Duy Linh

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Characterization of protein ubiquitination sites and E3 ligase regulatory networks
Characterization of protein ubiquitination sites and E3 ligase regulatory networks

Tác giả : Nguyen, Van Nui,Lai, Robert

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Data collection algorithms in wireless sensor networks employing compressive sensing
Data collection algorithms in wireless sensor networks employing compressive sensing

Tác giả : Nguyen, Minh Tuan,Teague, Keith A

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật