Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Thương mại điện tử mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Thương mại điện tử gồm kiến thức về kinh tế, tổ chức kinh doanh trên mạng Internet, Kinh tế thương mại, Pháp luật thương mại điện tử, Marketing điện tử, Thư tín thương mại, Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại, Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế, Quản trị khách hàng trong Thương mại điện tử ....Các mục chính gồm:
+Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Luận án / Luận văn;
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Phát triển thương mại bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Từ lý luận đến thực tiễn
Phát triển thương mại bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Từ lý luận đến thực tiễn

Tác giả : Dương, Thị Tình

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Thị trường nổi sóng
Thị trường nổi sóng

Tác giả : El-Eria, Mohamed A.,Trần, Thị Thanh Nguyệt,Nguyễn, Tranh Điệp

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP Hồ Chí Minh

Chi tiết
Hệ thống chính sách thương mại của nước CHXHCN Việt Nam
Hệ thống chính sách thương mại của nước CHXHCN Việt Nam

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Hệ thống chính sách thương mại của nước CHXHCN Việt Nam
Hệ thống chính sách thương mại của nước CHXHCN Việt Nam

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
New edition market
New edition market

Tác giả : Cotton, Davit,Falvey, David,Kent, Simon

Nhà xuất bản : Văn hóa Thông tin

Chi tiết
Policy agenda for Sri Lanka in growth finance, industry and trade
Policy agenda for Sri Lanka in growth finance, industry and trade

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Korea Development Institute

Chi tiết
Policy recommendations for Ecuador: export promotion, industrialization and capacity building
Policy recommendations for Ecuador: export promotion, industrialization and capacity building

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Korea Development Institute

Chi tiết
Xúc tiến thương mại Lý luận và thực tiễn
Xúc tiến thương mại Lý luận và thực tiễn

Tác giả : Lê, Hoàng Oanh

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Báo cáo tổng hợp tin thị trường và phát triển
Báo cáo tổng hợp tin thị trường và phát triển

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Ngân hàng Phát triển Châu Á

Chi tiết
Vai trò của hội bảo vệ người tiêu dùng trong việc bảo vệ người tiêu dùng
Vai trò của hội bảo vệ người tiêu dùng trong việc bảo vệ người tiêu dùng

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật,

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
The risk factors effecting the online payments in VietNam e-commerce
The risk factors effecting the online payments in VietNam e-commerce

Tác giả : Nguyen, Van Tai,Dang, Thi Mai Huong

Chi tiết
Mạng lưới chợ nông thôn ở miền Đông tỉnh Hà Giang trước năm 1945
Mạng lưới chợ nông thôn ở miền Đông tỉnh Hà Giang trước năm 1945

Tác giả : Mai, Sinh Tuyên,Đàm, Thị Uyên

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
A study on the determinants of Intra-Tndustry Trade in Viet Nam
A study on the determinants of Intra-Tndustry Trade in Viet Nam

Tác giả : Tran, Thi Phuong Thao,Yoo, Heo

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Tăng cường xúc tiến thương mại của tỉnh Thái Nguyên
Tăng cường xúc tiến thương mại của tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn, Thị Thanh Huyền,Đỗ, Đức Bình

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Mạng lưới chợ nông thôn ở huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh (1986-2014)
Mạng lưới chợ nông thôn ở huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh (1986-2014)

Tác giả : Ngô, Thị Cẩm Thương,Đàm, Thị Uyên

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Nghiên cứu hành vi mua sắm của người tiêu dùng tại các siêu thị tại tỉnh Thái Nguyên
Nghiên cứu hành vi mua sắm của người tiêu dùng tại các siêu thị tại tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Vũ, Văn Khánh,Đỗ Thị Phương

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ tại công ty Xăng dầu Bắc Thái
Nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ tại công ty Xăng dầu Bắc Thái

Tác giả : Nguyễn, Khánh Toàn,Nguyễn, Văn Công

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Quản lý nhà nước đối với hệ thống chợ trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
Quản lý nhà nước đối với hệ thống chợ trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

Tác giả : Trần, Nguyên Trung,Nguyễn, Thế Phán

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Vai trò nhà nước trong quản lý thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Vai trò nhà nước trong quản lý thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn, Hồng Thái,Phạm, Công Toàn

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật