Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Thương mại điện tử mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Thương mại điện tử gồm kiến thức về kinh tế, tổ chức kinh doanh trên mạng Internet, Kinh tế thương mại, Pháp luật thương mại điện tử, Marketing điện tử, Thư tín thương mại, Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại, Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế, Quản trị khách hàng trong Thương mại điện tử ....Các mục chính gồm:
+Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Luận án / Luận văn;
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Beginning iOS programming
Beginning iOS programming

Tác giả : Harris, Nick

Nhà xuất bản : WROX, A Wiley Brand

Chi tiết
Microsoft visual basic for applications
Microsoft visual basic for applications

Tác giả : Rea, Alan I

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : McGraw - Hill

Chi tiết
Linux command line and shell scripting
Linux command line and shell scripting

Tác giả : Blum, Richard,Bresnahan, Christine

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : John Wiley and Sons

Chi tiết
Giáo trình Lập trình Windows Form với C#.Net
Giáo trình Lập trình Windows Form với C#.Net

Tác giả : Lê, Trung Hiếu,Nguyễn, Thị Minh Thi

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Giáo trình Lập trình trên môi trường Windows
Giáo trình Lập trình trên môi trường Windows

Tác giả : Trần, Nhật Hóa

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Chi tiết
Vận hành và khai thác Windows 98
Vận hành và khai thác Windows 98

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Giáo trình hệ điều hành Unix - Linix
Giáo trình hệ điều hành Unix - Linix

Tác giả : Hà, Quang Thụy,Nguyễn, Trí Thành

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Giáo trình sử dụng, quản trị và lập trình Unix / Linux
Giáo trình sử dụng, quản trị và lập trình Unix / Linux

Tác giả : Ban điều hành đề án 112

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Lao động xã hội

Chi tiết
Schaum's outline of theory and problems of programming with Visual Basic
Schaum's outline of theory and problems of programming with Visual Basic

Tác giả : Gottfried, Byron S. |q (Byron Stuart)

Năm xuất bản : 2001

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Giáo trình hệ điều hành Unix - Linix
Giáo trình hệ điều hành Unix - Linix

Tác giả : Hà, Quang Thụy,Nguyễn, Trí Thành

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật