Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP, bao gồm quản lý doanh nghiệp, quản lý tài chính, quản lý các tổ chức kinh doanh, quản lý cơ sở vật chất, quản lý nguồn nhân lực, quản lý điều hành, quản lý quá trình sản xuất, quản lý nguyên vật liệu, quản lý hoạt động marketing, quảng cáo, tiếp thị...  mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ nguồn truy cập mở trên Internet. Các loại tài liệu bao gồm:
+ Sách
+ Luận án, luận văn
+ Báo, tạp chí
+ Cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.
Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.
Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Quản lý sản xuất và tác nghiệp
Quản lý sản xuất và tác nghiệp

Tác giả : Nguyễn, Văn Nghiến

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Công cụ quản trị sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản
Công cụ quản trị sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản

Tác giả : Hứa, Thuỳ Trang,Nguyễn, Tiến Đông,Phạm, Vũ Khiêm

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Bách khoa Hà Nội

Chi tiết
THE SIX SIGMA WAY
THE SIX SIGMA WAY

Tác giả : Pande, Peter S,Neuman, Robert P,Cavanagh, Roland R

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Education

Chi tiết
Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp
Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp

Tác giả : Đoàn, Xuân Tiên,Vũ, Công Ty,Nguyễn, Viết Lợi

Năm xuất bản : 1996

Nhà xuất bản : Tài chính

Chi tiết
Operations management
Operations management

Tác giả : Krajewski, Lee J.,Ritzman, Larry P.

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Prentice Hall,

Chi tiết
Total quality management
Total quality management

Tác giả : Evans, James R.

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : South-western

Chi tiết
Essentials of operations management
Essentials of operations management

Tác giả : Barndt, Stephen E.,Carvey, Davis W.

Năm xuất bản : 1982

Nhà xuất bản : Prentice-Hall

Chi tiết
Managing technology and innovation for competitive advantage
Managing technology and innovation for competitive advantage

Tác giả : Narayanan, V. K.

Nhà xuất bản : Prentice Hall

Chi tiết
Fundamentals of operations management
Fundamentals of operations management

Tác giả : Davis, Mark M.,Chase, Richard B.,Aquilano, Nicholas J.

Nhà xuất bản : Irwin McGraw-Hill

Chi tiết
Production and operations management
Production and operations management

Tác giả : Chase, Richard B.,Aquilano, Nicholas J.

Năm xuất bản : 1989

Nhà xuất bản : Irwin

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Factors affecting customers switching intention
Factors affecting customers switching intention

Tác giả : Le, Duc Anh,Mai, Anh Linh

Chi tiết
Giải pháp phát triển chuỗi cung ứng lợn thịt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Giải pháp phát triển chuỗi cung ứng lợn thịt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn, Văn Hải,Nguyễn, Thị Phương Hảo

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam
Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam

Tác giả : Vũ, Ngọc Dương,Trần, Nhuận Kiên

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Thông tin phục vụ doanh nghiệp
Thông tin phục vụ doanh nghiệp

Tác giả : Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Nhà xuất bản : Trung tâm thông tin tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật