Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP, bao gồm quản lý doanh nghiệp, quản lý tài chính, quản lý các tổ chức kinh doanh, quản lý cơ sở vật chất, quản lý nguồn nhân lực, quản lý điều hành, quản lý quá trình sản xuất, quản lý nguyên vật liệu, quản lý hoạt động marketing, quảng cáo, tiếp thị...  mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ nguồn truy cập mở trên Internet. Các loại tài liệu bao gồm:
+ Sách
+ Luận án, luận văn
+ Báo, tạp chí
+ Cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.
Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.
Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức
Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức

Tác giả : Phạm, Vũ Khiêm,Hứa, Thùy Trang

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Bách khoa Hà Nội

Chi tiết
Jeffrey Gitomer's little book of leadership
Jeffrey Gitomer's little book of leadership

Tác giả : Gitomer, Jeffrey H

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons Inc

Chi tiết
Difficult conversations
Difficult conversations

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
HBR guide to building your business case
HBR guide to building your business case

Tác giả : Sheen, Raymond

Nhà xuất bản : Harvard Business Review Press

Chi tiết
The Leadership journey
The Leadership journey

Tác giả : Burnison, Gary

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Weley

Chi tiết
Thoughtfully ruthless
Thoughtfully ruthless

Tác giả : Wright, Val

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
The
The

Tác giả : Karlgaard, Richard

Nhà xuất bản : Jossey-Bass, A Wiley Brand

Chi tiết
The
The

Tác giả : Stowell, Steven J.,Mead, Stephanie S.

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons, Inc.

Chi tiết
 Visual Six Sigma
Visual Six Sigma

Tác giả : Cox, Ian,Gaudard, Marie,Stephens, Mia L

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons, Inc

Chi tiết
Becoming agile
Becoming agile

Nhà xuất bản : Jossey-Bass

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Factors affecting user acceptance of Emddi service in Thai Nguyen province
Factors affecting user acceptance of Emddi service in Thai Nguyen province

Tác giả : Duong, Thi Kim Thanh,Nguyen, Tu Anh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Analysing solvency ratios and some solutions to improve solvency of Hon Gai - Vinashin port company limites
Analysing solvency ratios and some solutions to improve solvency of Hon Gai - Vinashin port company limites

Tác giả : Duong, Thi Thuy Duong,Nguyen, Khanh Doanh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Social marketing plan for emddi service at Ha Lan trading and tourism joink company
Social marketing plan for emddi service at Ha Lan trading and tourism joink company

Tác giả : Hoang, Van Huan,Nguyen, Tu Anh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Quản lý chất lượng sản phẩm của VNPT Quảng Ninh
Quản lý chất lượng sản phẩm của VNPT Quảng Ninh

Tác giả : Nguyễn, Anh Thư,Trần, Văn Đức

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật