Tại chủ đề Hóa học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Hóa học tập hợp những tài liệu nói về  hóa lý học, hóa phân tích, hóa vô cơ, hóa hữu cơ, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Bài tập hóa học đại cương
Bài tập hóa học đại cương

Tác giả : Lê, Mậu Quyền

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Hóa học đại cương
Hóa học đại cương

Tác giả : Lê, Mậu Quyền

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Chemistry
Chemistry

Tác giả : Burdge, Julia,Overby, Jason

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Education

Chi tiết
Calculations in chemistry
Calculations in chemistry

Tác giả : Dahm, Donald J.,Nelson, Eric A.

Nhà xuất bản : W. W. Norton & Company

Chi tiết
Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Hóa học
Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Hóa học

Tác giả : Hoàng, Thị Chiên,Mai, Xuân Trường

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : [s.l.]

Chi tiết
Bài tập Hóa học 12 nâng cao
Bài tập Hóa học 12 nâng cao

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Học tốt Hóa học 11 nâng cao
Học tốt Hóa học 11 nâng cao

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Ảnh hưởng của điều kiện xử lý axít stearic đến tính kỵ nước của màng ZnO trên gỗ bồ đề
Ảnh hưởng của điều kiện xử lý axít stearic đến tính kỵ nước của màng ZnO trên gỗ bồ đề

Tác giả : Nguyễn Văn Huyến;Vũ Mạnh Tường;Phạm Văn Duy;Lê Thị Hằng

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Tổng hợp nano bạc bằng dịch chiết lá đào Prunus persica và hoạt tính kháng khuẩn của nó
Tổng hợp nano bạc bằng dịch chiết lá đào Prunus persica và hoạt tính kháng khuẩn của nó

Tác giả : Trịnh Đình Khá;Lý A Hù;Đặng Duy Phong;Nguyễn Hữu Quyền;Hoàng Thị Thiên Hương

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Nghiên cứu đặc điểm hình thái và hoạt tính kháng khuẩn của loài màn màn vàng thu thập ở tỉnh Thái Nguyên
Nghiên cứu đặc điểm hình thái và hoạt tính kháng khuẩn của loài màn màn vàng thu thập ở tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Đinh Thị Huyền Chuyên;Sỹ Danh Thường;Trịnh Đình Khá;Nguyễn Thị Yến

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Sự biến đổi hàm lượng tanin, polyphenol và khả năng kháng oxy hóa của dịch ép quả điều ở các giai đoạn chín
Sự biến đổi hàm lượng tanin, polyphenol và khả năng kháng oxy hóa của dịch ép quả điều ở các giai đoạn chín

Tác giả : Nguyễn Văn Khoa;Võ Thị Thu Giang;Nguyễn Văn Giang;Trần Bội An;Phùng Văn Trung;Đặng Hồng Chuyên

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa - sinh tế bào (dành cho học sinh chuyên - giáo viên dạy chuyên). Quyển 1
Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa - sinh tế bào (dành cho học sinh chuyên - giáo viên dạy chuyên). Quyển 1

Tác giả : Nguyễn Tấn Thành

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà Nội

Chi tiết
Hóa học hữu cơ 3
Hóa học hữu cơ 3

Tác giả : Đỗ Đình Răng;Đặng Đình Bạch;Lê Thị Anh Đào;Nguyễn Mạnh Hà;Nguyễn Thị Thanh Phong

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Bài tập hóa học vô cơ
Bài tập hóa học vô cơ

Tác giả : Triệu Thị Nguyệt

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Hóa học đại cương 1 - Cấu tạo chất
Hóa học đại cương 1 - Cấu tạo chất

Tác giả : Trần Thành Huế

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Authentication of sibiu salami based on chemometric analysis of spectral date
Authentication of sibiu salami based on chemometric analysis of spectral date

Tác giả : Nguyen, Thuong Tuan,Todasca; Cristina

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Mechanism of plant invasion in relation to performance, chemical defense and herbivore resistance
Mechanism of plant invasion in relation to performance, chemical defense and herbivore resistance

Tác giả : Nguyen, Thang Viet,Cheng, Dandan,Ge, Jiwen

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Nghiên cứu sử dụng trắc nghiệm khách quan để kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn hóa học của học sinh trung học phổ thông
Nghiên cứu sử dụng trắc nghiệm khách quan để kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn hóa học của học sinh trung học phổ thông

Tác giả : Phùng, Quốc Việt,Phạm, Hồng Quang,Phan, Anh Đào,Hứa, Văn Thao

Năm xuất bản : 2005

Chi tiết
Tổng hợp phức chất Isobutyrat của một số kim loại chuyển tiếp và nghiên cứu tính chất của chúng
Tổng hợp phức chất Isobutyrat của một số kim loại chuyển tiếp và nghiên cứu tính chất của chúng

Tác giả : Trịnh, Thị Thủy,Nguyễn, Thị Hiền Lan

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của niken ( II ) với các dẫn xuất của N (4 ) -  Phenyl Thiosemicacbazit
Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của niken ( II ) với các dẫn xuất của N (4 ) - Phenyl Thiosemicacbazit

Tác giả : Nguyễn, Thị Thanh,Trịnh, Ngọc Châu

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Phân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong cây cỏ mần trầu (Eleusine Indica Gagerth)
Phân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong cây cỏ mần trầu (Eleusine Indica Gagerth)

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hằng

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4
Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác của oxit nano ZnFe2O4

Tác giả : Trần Thị Mai Loan

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Nghiên cứu khả năng hấp thu chì trong đất ô nhiễm của vỏ Vetiver, cỏ mần trầu và cây dương xỉ
Nghiên cứu khả năng hấp thu chì trong đất ô nhiễm của vỏ Vetiver, cỏ mần trầu và cây dương xỉ

Tác giả : Lê Đức Mạnh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Nghiên cứu xác định hàm lượng vết selen trong một số loại thực phẩm bằng phương pháp Von - Ampe hòa tan
Nghiên cứu xác định hàm lượng vết selen trong một số loại thực phẩm bằng phương pháp Von - Ampe hòa tan

Tác giả : Đào Thị Bách Diệp

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Phân tích hàm lượng vết của một số kim loại nặng trong cây sài đất
Phân tích hàm lượng vết của một số kim loại nặng trong cây sài đất

Tác giả : Hoàng Mạnh Hùng

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Nghiên cứu phân tích cấu trúc, tính chất của vật liệu compozit cacbon-cacbon
Nghiên cứu phân tích cấu trúc, tính chất của vật liệu compozit cacbon-cacbon

Tác giả : Vũ Thu Thủy

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Hóa học và ứng dụng
Hóa học và ứng dụng

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Hóa học Việt Nam

Chi tiết
Hóa học & ứng dụng
Hóa học & ứng dụng

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Hội hóa học Việt Nam

Chi tiết
Nghiên cứu khả năng hấp phụ Zn(II) của bẹ chuối biến tính bằng axit sunfuric và axit stearic
Nghiên cứu khả năng hấp phụ Zn(II) của bẹ chuối biến tính bằng axit sunfuric và axit stearic

Tác giả : Trần Thị Huế;Nguyễn Thị Huế;Trần Thị Thao

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Nghiên cứu khả năng hấp phụ Ni(II), Mn(II) của quặng sắt biến tính
Nghiên cứu khả năng hấp phụ Ni(II), Mn(II) của quặng sắt biến tính

Tác giả : Vũ Thị Hậu;Hoàng Thị Thu Dung

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của Dysprosi, honmi với hỗn hợp phối tử Glyxin và O-Phenantrolin
Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của Dysprosi, honmi với hỗn hợp phối tử Glyxin và O-Phenantrolin

Tác giả : Lê Hữu Thiềng;Trần Thị Kiều Trang

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Nghiên cứu hấp phụ asen trong nước bằng vật liệu Zr (IV) cố định trên than hoạt tính trong môi trường NH3
Nghiên cứu hấp phụ asen trong nước bằng vật liệu Zr (IV) cố định trên than hoạt tính trong môi trường NH3

Tác giả : Đào Thị Phương Thảo;Đỗ Quang Trung;Nguyễn Văn Nội;Phạm Thị Vân

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Phụ gia chống cháy Phi Halogen ứng dụng vào các loại vật liệu polyme chống cháy trên cơ sở Polyeste không no
Phụ gia chống cháy Phi Halogen ứng dụng vào các loại vật liệu polyme chống cháy trên cơ sở Polyeste không no

Tác giả : Hoàng Thị Đông Quỳ;Phạm Huỳnh Trâm Anh;Thiêm Trí Viễn;Nguyễn Ngọc Như Hương

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết
Khả năng quang xúc tác của TiO2 tạp hóa nitơ tổng hợp bằng phương pháp đun hồi lưu
Khả năng quang xúc tác của TiO2 tạp hóa nitơ tổng hợp bằng phương pháp đun hồi lưu

Tác giả : Trần Thị Xuân Duyên;Lê Thị Sở Như

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết
Khảo sát hoạt tính sinh học và thành phần hóa học của của cây vằng sẻ (Jasminum Subtriplinerve blume
Khảo sát hoạt tính sinh học và thành phần hóa học của của cây vằng sẻ (Jasminum Subtriplinerve blume

Tác giả : Nguyễn Thị Diễm Hương;Phan Hồng Sơn;Bùi Đặng Thiên Hương;Hồ Thị Cẩm Hoài

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết
Rạn nứt ở Bảng tuần hoàn
Rạn nứt ở Bảng tuần hoàn

Tác giả : Nguyễn Xuân Chánh

Năm xuất bản : 2013

Chi tiết
Hệ phương trình khép kín cho chuyển động rối và các phản ứng cháy
Hệ phương trình khép kín cho chuyển động rối và các phản ứng cháy

Tác giả : Nguyễn Mạnh Thường;Nguyễn Văn Hải

Năm xuất bản : 2013

Chi tiết
Nghiên cứu tổng hợp Epoxit của 3,4-Dehydropyranonapthoquinon
Nghiên cứu tổng hợp Epoxit của 3,4-Dehydropyranonapthoquinon

Tác giả : Đặng Thị Tuyết Anh;Phạm Thế Chính;Vũ Thị Thu Hà;Nguyễn Văn Tuyến

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết