Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP, bao gồm quản lý doanh nghiệp, quản lý tài chính, quản lý các tổ chức kinh doanh, quản lý cơ sở vật chất, quản lý nguồn nhân lực, quản lý điều hành, quản lý quá trình sản xuất, quản lý nguyên vật liệu, quản lý hoạt động marketing, quảng cáo, tiếp thị...  mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ nguồn truy cập mở trên Internet. Các loại tài liệu bao gồm:
+ Sách
+ Luận án, luận văn
+ Báo, tạp chí
+ Cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.
Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.
Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Quản trị doanh nghiệp
Quản trị doanh nghiệp

Tác giả : Baker, Kent,Anderson, Ronald,Lê, Đạt CHí

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Nhu cầu và định hướng trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong giai đoạn tới
Nhu cầu và định hướng trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong giai đoạn tới

Tác giả : Hồ, Sỹ Hùng,Nguyễn, Văn Phúc,Phan, Hùng Tiến

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Quản trị doanh nghiệp
Quản trị doanh nghiệp

Tác giả : Nguyễn, Minh Trí

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
Small business management
Small business management

Tác giả : Megginson, Leon C,Byrd, Mary Jane,Megginson, William L

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : McGraw hill

Chi tiết
Small business management
Small business management

Tác giả : Megginson, Leon C.,Byrd, Mary Jane., Megginson, William L.

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Small business management
Small business management

Nhà xuất bản : Thomson/South-Western

Chi tiết
Cases in entrepreneurship and small business management
Cases in entrepreneurship and small business management

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Pearson/Prentice Hall

Chi tiết
Quản trị doanh nghiệp
Quản trị doanh nghiệp

Tác giả : Nguyễn, Hải Sản,Nguyễn Hải Sản

Năm xuất bản : 1996

Nhà xuất bản : Thống kê

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật