Tại chủ đề  Thể thao chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Thể thao tập hợp những tài liệu nói về điền kinh, cử tạ, thể thao võ đấu, thể thao dưới nước và trên không, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Family biking
Family biking

Tác giả : Hurst, Robert

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : FalconGuides

Chi tiết
Giáo trình ném đẩy
Giáo trình ném đẩy

Tác giả : Hà, Quang Tiến

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình điền kinh 1
Giáo trình điền kinh 1

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao
Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao

Tác giả : Hà, Quang Tiến,Nguyễn, Duy Nam

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : NXB Thái Nguyen

Chi tiết
Giáo trình hóa sinh học thể dục thể thao
Giáo trình hóa sinh học thể dục thể thao

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : ĐH Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình bóng chuyền
Giáo trình bóng chuyền

Tác giả : Nguyễn, Viết Minh,Hồ, Đắc Sơn

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Giáo trình Giáo dục thể chất
Giáo trình Giáo dục thể chất

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình nhảy xa và nhảy cao
Giáo trình nhảy xa và nhảy cao

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Running a marathon for dummies
Running a marathon for dummies

Tác giả : Karp, Jason

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
Arsènal
Arsènal

Tác giả : Fynn, Alex,Whitcher, Kevin,Yến Thanh,Lê Trung Hoàng Tuyến

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Thể dục Thể thao

Chi tiết
Running a Marathon for Dummies
Running a Marathon for Dummies

Tác giả : Jason R. Karp

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật