Tại chủ đề Văn học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Văn học tập hợp những tài liệu nói về  Văn học, tu từ học, văn học Mỹ, văn học Anh, văn học Đức, văn học Tây Ban Nha, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Những
Những

Tác giả : Nguyễn, Xuân Dương

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Văn nghệ Phổ Yên
Văn nghệ Phổ Yên

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Những quan niệm, những thế giới nghệ thuật văn chương
Những quan niệm, những thế giới nghệ thuật văn chương

Tác giả : Lê, Quang Hưng

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nẻo quê
Nẻo quê

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Điển phạm và vấn đề điển phạm hoá trong văn học Việt Nam
Điển phạm và vấn đề điển phạm hoá trong văn học Việt Nam

Tác giả : Đỗ, Thu Hiền

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Thung lũng Bung Biêng
Thung lũng Bung Biêng

Tác giả : Nguyên Bình

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Nxb. Hội nhà văn

Chi tiết
Tiếng hằng ngày
Tiếng hằng ngày

Tác giả : Phạm, Đông Hưng

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Nxb. Hội Nhà văn

Chi tiết
Thơ Tú Xương
Thơ Tú Xương

Tác giả : Tú Xương

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Nxb. Văn học

Chi tiết
Yêu xa xa một phút
Yêu xa xa một phút

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Nxb. Hội nhà văn

Chi tiết
Cô Tư Hồng
Cô Tư Hồng

Tác giả : Đào, Trinh Nhất

Nhà xuất bản : Nxb.Văn học

Chi tiết
Không phải trò đùa
Không phải trò đùa

Tác giả : Khuấn Quang Thụy

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Chi tiết
Cửa gió. Tập 2
Cửa gió. Tập 2

Tác giả : Xuân Đức

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Chi tiết
Vợ đẹp
Vợ đẹp

Tác giả : Tống Ngọc Hân

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Chi tiết
Người đàn bà nhặt trăng
Người đàn bà nhặt trăng

Tác giả : Trần Lệ Thủy

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Chi tiết
Đồng đội
Đồng đội

Tác giả : Hà Thị Cẩm Anh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Chi tiết
Cánh thu rơi
Cánh thu rơi

Tác giả : Đoàn Ngọc Minh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Sân Khấu

Chi tiết
Kan lịch
Kan lịch

Tác giả : Hồ Phương

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Chi tiết
Đa tình thả một dòng mơ
Đa tình thả một dòng mơ

Tác giả : Đỗ Dũng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Chi tiết
Khăn Piêu
Khăn Piêu

Tác giả : Bùi Thị Sơn

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Chi tiết
Bức tranh cuộc sống cung đình trong Đêm hội Long Trì của Nguyễn Huy Tưởng
Bức tranh cuộc sống cung đình trong Đêm hội Long Trì của Nguyễn Huy Tưởng

Tác giả : Phạm, Thị Thúy Nga,Phạm, Thị Phương Thái

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Dấu ấn đường thi trong Thơ mới (qua trường hợp Huy Cận, Vũ Hoàng Chương)
Dấu ấn đường thi trong Thơ mới (qua trường hợp Huy Cận, Vũ Hoàng Chương)

Tác giả : Nguyễn, Văn Động,Nguyễn, Đăng Điệp

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Hồng Đức Quốc âm thi tập dưới góc nhìn phê bình sinh thái
Hồng Đức Quốc âm thi tập dưới góc nhìn phê bình sinh thái

Tác giả : Bùi, Thị Huyền,Trần, Thị Nhung

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Ngôn ngữ nghệ thuật trong tiểu thuyết của Cao Duy Sơn
Ngôn ngữ nghệ thuật trong tiểu thuyết của Cao Duy Sơn

Tác giả : Dương, Thị Bích Huệ,Cao, Thị Hảo

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của Đỗ Bích Thúy
Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của Đỗ Bích Thúy

Tác giả : Bùi, Thị Minh Hảo,Đào, Thủy Nguyên

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Văn tế Nôm nửa cuối thế kỷ XIX
Văn tế Nôm nửa cuối thế kỷ XIX

Tác giả : Đào, Văn Hợp,Hoàng, Thị Tuyết Mai

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tâm thế ly hương, hoài niệm trong thơ Y Phương và Mai Liễu
Tâm thế ly hương, hoài niệm trong thơ Y Phương và Mai Liễu

Tác giả : Dương, Văn Mưu,Nguyễn, Đức Hạnh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tiếp nhận thơ văn Nguyễn Công Trứ qua nguồn sử liệu và giai thoại
Tiếp nhận thơ văn Nguyễn Công Trứ qua nguồn sử liệu và giai thoại

Tác giả : Lê, Thị Phương Lan,Trần, Nho Thìn

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tác phẩm chọn lọc - Quyển 2
Tác phẩm chọn lọc - Quyển 2

Tác giả : Đỗ Quang Tiến

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Chi tiết
Nỗi đau êm ả
Nỗi đau êm ả

Tác giả : Nguyễn Ngọc Hinh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Chi tiết
Hợp tuyển thơ văn Việt Nam văn học dân tộc thiểu số. Quyển 1
Hợp tuyển thơ văn Việt Nam văn học dân tộc thiểu số. Quyển 1

Tác giả : Nông Quốc Chấn;Nông Minh Châu;Mạc Phi;Hoàng Thao;Hà Văn Thư

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Chi tiết
Đến với bài thơ hay
Đến với bài thơ hay

Tác giả : Quách Lan Anh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Chi tiết
Đặc điểm phong cách thi pháp thơ Nông Quốc Chấn
Đặc điểm phong cách thi pháp thơ Nông Quốc Chấn

Tác giả : Tuấn Giang

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Chi tiết
Đặc điểm bút ký Kiều Vượng
Đặc điểm bút ký Kiều Vượng

Tác giả : Đào Thị Phương

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Dấu ấn văn hóa trong "Mùi của kí ức" và "Trong ngôi nhà của mẹ" của Nguyễn Quang Thiều
Dấu ấn văn hóa trong "Mùi của kí ức" và "Trong ngôi nhà của mẹ" của Nguyễn Quang Thiều

Tác giả : Vũ Thị Thanh Huyền

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật
Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật

Tác giả : Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Tổng cục CNQP

Chi tiết
Văn hoá các dân tộc
Văn hoá các dân tộc

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Văn hoá dân tộc

Chi tiết
Văn nghệ quân đội
Văn nghệ quân đội

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Tổng cục Chính trị

Chi tiết
Văn nghệ công nhân
Văn nghệ công nhân

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Chi tiết
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

Chi tiết
Văn học và tuổi trẻ
Văn học và tuổi trẻ

Nhà xuất bản : Bộ giáo dục và đào tạo

Chi tiết
Nghiên cứu văn học
Nghiên cứu văn học

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Hội Văn học Việt Nam

Chi tiết
Quan niệm về văn chương và quốc ngữ qua các bài tựa Truyện hoa tiên
Quan niệm về văn chương và quốc ngữ qua các bài tựa Truyện hoa tiên

Tác giả : Hoàng Thị Tuyết Mai

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Sự thể hiện cái tôi trữ tình của Chế Lan Viên trong thơ sau năm 1975
Sự thể hiện cái tôi trữ tình của Chế Lan Viên trong thơ sau năm 1975

Tác giả : Nguyễn Diệu Linh;Nguyễn Thị Thu Luyến

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Tín hiệu thẩm mĩ chỉ hiện tượng thiên nhiên trong tập thơ "Những bông hoa không chết" của Lưu Quang Vũ
Tín hiệu thẩm mĩ chỉ hiện tượng thiên nhiên trong tập thơ "Những bông hoa không chết" của Lưu Quang Vũ

Tác giả : Nguyễn Ngọc Chinh;Hồ Thị Duyên;Đinh Thị Thanh

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Nghệ thuật ngôn từ trong Thư trì thi tập của Vũ Phạm Hàm
Nghệ thuật ngôn từ trong Thư trì thi tập của Vũ Phạm Hàm

Tác giả : Ngô Thị Thu Trang

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Truyện ngắn quốc ngữ Nam Bộ đầu thế kỷ XX
Truyện ngắn quốc ngữ Nam Bộ đầu thế kỷ XX

Tác giả : Trần Văn Trọng

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Dấu ấn văn hóa dân gian trong văn học dân tộc Dao thời kỳ hiện đại
Dấu ấn văn hóa dân gian trong văn học dân tộc Dao thời kỳ hiện đại

Tác giả : Đỗ Thị Thu Huyền

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Văn học đại chúng ở Việt Nam hiện nay
Văn học đại chúng ở Việt Nam hiện nay

Tác giả : Nguyễn Đăng Điệp

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Thơ Vũ Mộng Nguyên (1380-?)
Thơ Vũ Mộng Nguyên (1380-?)

Tác giả : Nguyễn Hữu Sơn

Năm xuất bản : 2008

Chi tiết
Ý thức cá nhân trong tập thơ
Ý thức cá nhân trong tập thơ

Tác giả : Nguyễn Thị Khánh Ly

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết