Tại chủ đề Văn học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Văn học tập hợp những tài liệu nói về  Văn học, tu từ học, văn học Mỹ, văn học Anh, văn học Đức, văn học Tây Ban Nha, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

 Chuyện ở phường
Chuyện ở phường

Tác giả : Phạm, Phương Thảo

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Những mùa lá bàng rơi
Những mùa lá bàng rơi

Tác giả : Nguyễn, Quốc Hùng

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Chi tiết
Giới thiệu giáo án Ngữ văn 11
Giới thiệu giáo án Ngữ văn 11

Tác giả : Nguyễn, Hải Châu,Nguyễn, Khắc Đàm,Nguyễn, Trọng Hoàn

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Giới thiệu giáo án Ngữ văn 11
Giới thiệu giáo án Ngữ văn 11

Tác giả : Nguyễn, Hải Châu,Nguyễn, Khắc Đàm,Nguyễn, Trọng Hoàn

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Những tấm lòng cao cả
Những tấm lòng cao cả

Tác giả : Amicis, Edmondo De,Hoàng Thiếu Sơn

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Văn học

Chi tiết
Những tấm lòng cao cả
Những tấm lòng cao cả

Tác giả : Amicis, Edmondo De,Hoàng Thiếu Sơn

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Văn hóa Thông tin

Chi tiết
Hai mươi   20 truyện ngắn đặc sắc Đông Âu
Hai mươi 20 truyện ngắn đặc sắc Đông Âu

Tác giả : Nhiều tác giả,Ngọc Quang

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Thanh niên

Chi tiết
Những tấm lòng cao cả
Những tấm lòng cao cả

Tác giả : Amicis, Edmondo De,Hoàng, Thiếu Sơn

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Văn học

Chi tiết
Người mang họ Kennedy bị ám sát
Người mang họ Kennedy bị ám sát

Tác giả : Puzo, Mario

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Nxb. Phương Đông

Chi tiết
Con cái chúng ta giỏi thật!
Con cái chúng ta giỏi thật!

Tác giả : Nêxin, Azit

Năm xuất bản : 2000

Nhà xuất bản : Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật