Tại chủ đề Văn học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Văn học tập hợp những tài liệu nói về  Văn học, tu từ học, văn học Mỹ, văn học Anh, văn học Đức, văn học Tây Ban Nha, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Ông gió bà mưa
Ông gió bà mưa

Tác giả : Musset, Paul De,Khánh Hà

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Thông tin Truyền thông

Chi tiết
Người đàn ông mưu cầu hạnh phúc
Người đàn ông mưu cầu hạnh phúc

Tác giả : Gounelle, Laurent

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Thông tin và truyền thông

Chi tiết
Không gia đình
Không gia đình

Tác giả : Malô, Hécto,Huỳnh Lý

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Văn học

Chi tiết
Papillon người tù khổ sai
Papillon người tù khổ sai

Tác giả : Charrière, Henri,Dương, Linh,Nguyễn, Đức Mưu

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Văn học

Chi tiết
Miếng da lừa
Miếng da lừa

Tác giả : Balzac, Honore de,Trọng Đức

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Văn học

Chi tiết
Những
Những

Tác giả : Hugo, Victor,Huỳnh Lý

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Những
Những

Tác giả : Hugo, Victor,Huỳnh Lý

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Văn học

Chi tiết
Những
Những

Tác giả : Hugo, Victor,Huỳnh Lý

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Văn học

Chi tiết
Hector & hành trình thú vị đi tìm hạnh phúc
Hector & hành trình thú vị đi tìm hạnh phúc

Tác giả : Lelord, Francois,Dương, Ngọc Hân,Phạm, Hoa Phượng

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Cậu học trò lười
Cậu học trò lười

Tác giả : Audren

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Dân trí

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật