Tại chủ đề Văn học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Văn học tập hợp những tài liệu nói về  Văn học, tu từ học, văn học Mỹ, văn học Anh, văn học Đức, văn học Tây Ban Nha, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Nhà xuất bản : Farrar Straus Giroux

Chi tiết
Secrets of Selkie bay
Secrets of Selkie bay

Tác giả : Thomas, Shelley Moore

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Farrar Straus Giroux

Chi tiết
Teaching with heart
Teaching with heart

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Jossey-Bass

Chi tiết
Bruised
Bruised

Tác giả : Skilton, Sarah

Nhà xuất bản : Amulet Books

Chi tiết
Attack of the bullies
Attack of the bullies

Tác giả : Buckley, Michael

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Amulet Books

Chi tiết
British and American short stories
British and American short stories

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Pearson Education

Chi tiết
Sophomores and other oxymorons
Sophomores and other oxymorons

Tác giả : Lubar, David

Nhà xuất bản : Dutton Books

Chi tiết
The
The

Tác giả : Dessen, Sarah

Nhà xuất bản : Penguin Group US,

Chi tiết
Roll of thunder, hear my cry
Roll of thunder, hear my cry

Tác giả : Taylor, Mildred D.

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : Puffin books

Chi tiết
Atlantia
Atlantia

Tác giả : Condie, Allyson

Nhà xuất bản : Dutton Books, an imprint of Penguin Group (USA) LLC

Chi tiết
Trò chơi vương quyền: nước mắt sói tuyết
Trò chơi vương quyền: nước mắt sói tuyết

Tác giả : George R. R. Martin;Khánh Thủy dịch

Năm xuất bản : 2000

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Trò chơi vương quyền: Hậu duệ của sư tử vàng
Trò chơi vương quyền: Hậu duệ của sư tử vàng

Tác giả : George R. R. Martin;Cẩm Chi dịch

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Trauma and Psychological losses in F.Scott Fitzgeral's Novels
Trauma and Psychological losses in F.Scott Fitzgeral's Novels

Tác giả : Bui, Thi Huong Giang,Fitzgerald's, Scott

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Ecological concern and sustainability in the selected works of al gore
Ecological concern and sustainability in the selected works of al gore

Tác giả : Phung, Thi Thu Ha,Valdez, Maria Luisa A

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Một số đặc điểm nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết của John Steinbeck
Một số đặc điểm nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết của John Steinbeck

Tác giả : Hoàng, Thị Thập,Lê, Đình Cúc,Đặng, Quyết Tiến

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật