Tại chủ đề Lịch sử chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Lịch sử tập hợp những tài liệu nói về Lịch sử thế giới cổ đại, lịch sử thế giới hiện đại, Lịch sử Đảng, Lịch sử văn minh thế giới, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Western civilizations
Western civilizations

Tác giả : Cole, Joshua,Symes, Carol

Nhà xuất bản : W.W. Norton & Company

Chi tiết
Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1995
Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1995

Tác giả : Nguyễn, Anh Thái,Đỗ, Thanh Bình,Nguyễn, Quốc Hùng

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Lịch sử văn minh thế giới
Lịch sử văn minh thế giới

Tác giả : Nguyễn, Văn Ánh

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Lịch sử thế giới hiện đại
Lịch sử thế giới hiện đại

Tác giả : Trần, Thị Vinh,Lê, Văn Anh

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Lịch sử thế giới trung đại
Lịch sử thế giới trung đại

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Landmarks in humanities
Landmarks in humanities

Tác giả : Fiero, Gloria K.

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Higher Education

Chi tiết
Lịch sử văn minh thế giới
Lịch sử văn minh thế giới

Tác giả : Vũ, Dương Ninh,Nguyễn, Gia Phu,Nguyễn, Quốc Hùng,Đinh, Ngọc Bảo

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
West : Experience western civilization
West : Experience western civilization

Tác giả : Sherman, Dennis,Salisbury, Joyce

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Một con dường sử học
Một con dường sử học

Tác giả : Lương, Ninh

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Sư Phạm

Chi tiết
Experience western civilization
Experience western civilization

Tác giả : Sherman, Dennis,Salisbury, Joyce

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : McGraw Hill

Chi tiết
Đại bách khoa kỳ tích văn minh nhân loại
Đại bách khoa kỳ tích văn minh nhân loại

Tác giả : Trần Giang Sơn

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Lao động Xã hội

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật