Tại chủ đề Toán học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Toán học tập hợp những tài liệu nói về  toán học rời rạc, toán học hữu hạn, đại số thấu xạ, đại số tuyến tính, đa tuyến tính, tôpô học, số học, giải tích, phương trình vi phân, phương trình tích phân, hình học affin, hình học xạ ảnh....Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí

+ Luận án / Luận văn;  

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Core-plus mathematics
Core-plus mathematics

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Education

Chi tiết
Core-plus mathematics
Core-plus mathematics

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Education

Chi tiết
Core-plus mathematics
Core-plus mathematics

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Education

Chi tiết
Ôn luyện Toán cao cấp
Ôn luyện Toán cao cấp

Tác giả : Lê, Đình Định

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Thủy

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Thủy

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Thủy

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Bài tập trắc nghiệm toán lớp 12 - Học kỳ I
Bài tập trắc nghiệm toán lớp 12 - Học kỳ I

Tác giả : Nguyễn, Văn Chiến,Đào, Trung Kiên,Nguyễn, Huy Hùng

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Thủy

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Giáo trình toán học 1
Giáo trình toán học 1

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Độ phức tạp tôpô bậc cao của tích kết các mặt cầu
Độ phức tạp tôpô bậc cao của tích kết các mặt cầu

Tác giả : Trần Huệ Minh;Nguyễn Văn Ninh

Năm xuất bản : 2019

Chi tiết
Reflecting the World
Reflecting the World

Tác giả : Mathew D. Felton-Koestler

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Information Age Publishing Inc

Chi tiết
Khai thác mạng Edmodo hỗ trợ học tập hàm số, phương trình mũ và logarit cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông
Khai thác mạng Edmodo hỗ trợ học tập hàm số, phương trình mũ và logarit cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông

Tác giả : Vũ Thị Thu Hiền

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Một định lý hội tụ mạnh giải bài toán chấp nhận tách và bài toán điểm bất động trong không gian banach
Một định lý hội tụ mạnh giải bài toán chấp nhận tách và bài toán điểm bất động trong không gian banach

Tác giả : Vũ Thị Thanh Nga

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Dãy Fibonacci Modulo m
Dãy Fibonacci Modulo m

Tác giả : Phạm Thị Hồng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Vành và môđun hầu Cohen-Macaulay
Vành và môđun hầu Cohen-Macaulay

Tác giả : Phạm Thanh Tùng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Về bất đẳng thức loại gruss và một số bài toán liên quan
Về bất đẳng thức loại gruss và một số bài toán liên quan

Tác giả : Phạm Thành Công

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Bất đẳng thức dạng Hermite-Hadamard-Fejér cho hàm P - lồi
Bất đẳng thức dạng Hermite-Hadamard-Fejér cho hàm P - lồi

Tác giả : Ninh Thị Lưu

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Về dãy K-Fibonacci
Về dãy K-Fibonacci

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hà

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Tính chất Minimax cho môđun mở rộng của môđun đối đồng điều địa phương
Tính chất Minimax cho môđun mở rộng của môđun đối đồng điều địa phương

Tác giả : Nguyễn Thị Ánh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Một số bất đẳng thức về hàm lồi và ứng dụng
Một số bất đẳng thức về hàm lồi và ứng dụng

Tác giả : Nguyễn, Thị Hồng Hoa,Nguyễn, Thị Thu Thủy

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tứ giác điều hòa và ứng dụng
Tứ giác điều hòa và ứng dụng

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Trang,Trần, Việt Cường

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Về giá trị lớn nhất của dạy Stern
Về giá trị lớn nhất của dạy Stern

Tác giả : Phạm, Thị Thu Thủy,Nông, Quốc Chinh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tổng từng phần và ứng dụng vào bài toán chuỗi
Tổng từng phần và ứng dụng vào bài toán chuỗi

Tác giả : Đỗ, Thị Nguyên,Trịnh, Thanh Hải

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Đa thức hoán vị được modulo lũy thừa một số nguyên tố
Đa thức hoán vị được modulo lũy thừa một số nguyên tố

Tác giả : Đinh, Ngọc Phúc,Lê, Thị Thanh Nhàn

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Về phương pháp ma trận cho bài toán tổ hợp và hình học
Về phương pháp ma trận cho bài toán tổ hợp và hình học

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Hương,Nguyễn, Thanh Sơn

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Một số phương pháp tìm cực trị của các hàm phân thức sinh bởi số tự nhiên
Một số phương pháp tìm cực trị của các hàm phân thức sinh bởi số tự nhiên

Tác giả : Nguyễn, Kim Thu,Nguyễn, Văn Mậu

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tìm nghiệm phương trình đạo hàm riêng bằng phương trình sai phân
Tìm nghiệm phương trình đạo hàm riêng bằng phương trình sai phân

Tác giả : Nguyễn Duy Tin

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Bất đẳng thức dạng Hermite-Hadamard cho hàm tiền lồi bất biến
Bất đẳng thức dạng Hermite-Hadamard cho hàm tiền lồi bất biến

Tác giả : Lê Khánh Vân

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Một số bài toán về lũy thừa của các số nguyên
Một số bài toán về lũy thừa của các số nguyên

Tác giả : Đỗ Trọng Nguyên

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Tứ giác Newton, phương trình bậc ba liên kết và nghiệm hữu tỉ của chúng
Tứ giác Newton, phương trình bậc ba liên kết và nghiệm hữu tỉ của chúng

Tác giả : Đinh Xuân Sáng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Phương pháp véc tơ điểm và ứng dụng
Phương pháp véc tơ điểm và ứng dụng

Tác giả : Đinh Thị Liên

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Dãy số Jacobsthal và một số vấn đề liên quan
Dãy số Jacobsthal và một số vấn đề liên quan

Tác giả : Nguyễn Quang Vinh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Đường tròn Soddy và các vấn đề liên quan
Đường tròn Soddy và các vấn đề liên quan

Tác giả : Ngô Trọng Thành

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học toán lớp 9
Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học toán lớp 9

Tác giả : Lều Hồng Duân

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Về phương trình tuyến tính với các số Fibonacci
Về phương trình tuyến tính với các số Fibonacci

Tác giả : Đinh Thị Huyền

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh - Các ngành khoa học Tự nhiên
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh - Các ngành khoa học Tự nhiên

Tác giả : Trường Đại học Vinh

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Công ty Cổ phần in và phát hành biểu mẫu Nghệ An

Chi tiết
Toán học và tuổi trẻ
Toán học và tuổi trẻ

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Phân tích ma trận và một số ứng dụng
Phân tích ma trận và một số ứng dụng

Tác giả : Vũ Thị Hương Trang

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
	Đôi nét về ngôn ngữ toán học
Đôi nét về ngôn ngữ toán học

Tác giả : Trần Ngọc Bích

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết
Hệ thức lượng trong tam giác với phép biến đổi tuyến tính góc
Hệ thức lượng trong tam giác với phép biến đổi tuyến tính góc

Tác giả : Phùng Thị Hải Yến

Năm xuất bản : 2012

Chi tiết