Tại chủ đề Lịch sử chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Lịch sử tập hợp những tài liệu nói về Lịch sử thế giới cổ đại, lịch sử thế giới hiện đại, Lịch sử Đảng, Lịch sử văn minh thế giới, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Give me liberty!
Give me liberty!

Tác giả : Foner, Eric

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : W. W. Norton & Company

Chi tiết
Give me liberty!
Give me liberty!

Tác giả : Foner, Eric

Nhà xuất bản : W. W. Norton & Company

Chi tiết
How to catch a frog
How to catch a frog

Tác giả : Ross, Heather

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : STC Craft

Chi tiết
Geronimo
Geronimo

Tác giả : Sullivan, George

Nhà xuất bản : Sterling

Chi tiết
The
The

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
American history
American history

Tác giả : Brinkley, Alan

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Higher Education

Chi tiết
Sống mãi như những cây trắc bách hương
Sống mãi như những cây trắc bách hương

Tác giả : Blanco, Katiuska,Hoàng Hiệp,Mạnh Tứ

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Trên mọi nẻo đường của Sierra
Trên mọi nẻo đường của Sierra

Tác giả : Ruz, Fidel Castro,Lê, Xuân Quỳnh,Nguyễn, Đình Bin

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Nxb. Trẻ

Chi tiết
Từ Sierra Maestra đến Santiago de Cuba
Từ Sierra Maestra đến Santiago de Cuba

Tác giả : Ruz, Fidel Castro,Lê, Xuân Quỳnh,Nguyễn, Đình Bin

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Nxb. Trẻ

Chi tiết
Lịch sử mới của nước Mỹ
Lịch sử mới của nước Mỹ

Tác giả : Foner, Eric

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Chuyện của Che
Chuyện của Che

Tác giả : Lucia Alvarez De Toledo;Lê Thu Trang dịch

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : NXB Trẻ

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật