Tại chủ đề Lịch sử chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Lịch sử tập hợp những tài liệu nói về Lịch sử thế giới cổ đại, lịch sử thế giới hiện đại, Lịch sử Đảng, Lịch sử văn minh thế giới, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Many Europes
Many Europes

Tác giả : Dutton, Paul Edward,Marchand, Suzanne,Harkness, Deborah

Nhà xuất bản : McGraw/Hill

Chi tiết
Many Europes
Many Europes

Tác giả : Dutton, Paul Edward,Marchand, Suzanne,Harkness, Deborah

Nhà xuất bản : McGraw/Hill

Chi tiết
A personal history of CESR and CLEO
A personal history of CESR and CLEO

Tác giả : Berkelman, Karl

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : World Scientific

Chi tiết
Tony Blair - Hành trình chính trị của tôi
Tony Blair - Hành trình chính trị của tôi

Tác giả : Blair, Tony,Hoàng, Xuân Thịnh,Nguyễn, Minh Vũ

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Công an Nhân dân

Chi tiết
Medvedev
Medvedev

Tác giả : Nhikolai,Svanhidze, Marina,Tạ, Tường Vi,Nguyễn, Ngọc Hùng

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Catalonia - Tình yêu của tôi
Catalonia - Tình yêu của tôi

Tác giả : Orwell, George,Phạm, Nguyên Trường

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Cuộc cách mạng 10 ngày làm rung chuyển thế giới
Cuộc cách mạng 10 ngày làm rung chuyển thế giới

Tác giả : Nguyễn, Quôc Hùng

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia

Chi tiết
Britain
Britain

Tác giả : O'Driscoll, James

Năm xuất bản : 1995

Nhà xuất bản : Oxford University Press

Chi tiết
Liên minh Châu Âu - hai thập niên đầu thế kỷ 21
Liên minh Châu Âu - hai thập niên đầu thế kỷ 21

Tác giả : Đinh, Công Tuấn,Vũ, Thanh Hà

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Đệ nhất thế chiến
Đệ nhất thế chiến

Tác giả : Lecki, Robert,Nguyễn, Quốc Dũng

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Từ điển Bách khoa

Chi tiết
A glimpse into American
A glimpse into American

Tác giả : Le Kim Dung;Nguyen Thi Ha

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : University of education publishing house

Chi tiết
 Lịch sử Châu Âu 
 Lịch sử Châu Âu 

Tác giả : Đỗ Đức Thịnh

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Thế giới

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Nghiên cứu Châu Âu
Nghiên cứu Châu Âu

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Viện Nghiên cứu Châu Âu

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật