Tại chủ đề Lịch sử chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Lịch sử tập hợp những tài liệu nói về Lịch sử thế giới cổ đại, lịch sử thế giới hiện đại, Lịch sử Đảng, Lịch sử văn minh thế giới, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Lịch sử thế giới cổ đại
Lịch sử thế giới cổ đại

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Anthropology and global history
Anthropology and global history

Tác giả : Carmack, Robert M

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Rowman & Littlefield

Chi tiết
Hàng Gòn - kỳ quan Cự thạch Việt Nam
Hàng Gòn - kỳ quan Cự thạch Việt Nam

Tác giả : Phạm, Đức Mạnh,Nguyễn, Giang Hải,Nguyễn Hồng Ân

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Khổng Minh Gia Cát Lượng
Khổng Minh Gia Cát Lượng

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Văn học

Chi tiết
Hoàng đế Ceasar
Hoàng đế Ceasar

Tác giả : Duy Nguyên

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Một số vấn đề khảo cổ học ở miền Nam Việt Nam.
Một số vấn đề khảo cổ học ở miền Nam Việt Nam.

Tác giả : Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Chi tiết
Archaeology
Archaeology

Tác giả : Greene, Kevin.,Moore, Tom

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Ancient Greece
Ancient Greece

Tác giả : Dillon, Matthew,Garland, Lynda

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Giáo trình khảo cổ học
Giáo trình khảo cổ học

Tác giả : Đinh, Ngọc Bảo,Phạm, Văn Đấu

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Khổng Minh Gia Cát Lượng
Khổng Minh Gia Cát Lượng

Tác giả : Trần, Văn Đức,Minh Tân

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Văn học

Chi tiết
Lịch sử giáo dục thế giới
Lịch sử giáo dục thế giới

Tác giả : Bùi Đình Hiền;Nguyễn Quốc Trị

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Lịch sử thế giới hiện đại.Quyển 2
Lịch sử thế giới hiện đại.Quyển 2

Tác giả : Trần Thị Vinh;Lê Văn Anh

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
ALMANACH những nền văn minh thế giới. Tập 3
ALMANACH những nền văn minh thế giới. Tập 3

Tác giả : Hoài An

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Văn hóa Thông tin

Chi tiết
ALMANACH những nền văn minh thế giới. Tập 1
ALMANACH những nền văn minh thế giới. Tập 1

Tác giả : Hoài An

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Văn hóa Thông tin

Chi tiết
Giáo trình lịch sử thế giới trung đại
Giáo trình lịch sử thế giới trung đại

Tác giả : Nguyễn Gia Phu

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Giáo trình lịch sử thế giới cận đại
Giáo trình lịch sử thế giới cận đại

Tác giả : Vũ Dương Ninh;Nguyễn Văn Ánh

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Những mẩu chuyện lịch sử thế giới
Những mẩu chuyện lịch sử thế giới

Tác giả : Đặng Đức An

Năm xuất bản : 2001

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật