Tại chủ đề Địa lý chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Địa lý tập hợp những tài liệu nói về  Địa lý lịch sử, Địa lý thiên văn, Địa lý và du hành ở Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

A
A

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : University of education publishing house

Chi tiết
Văn hóa bắc mỹ trong toàn cầu hóa
Văn hóa bắc mỹ trong toàn cầu hóa

Tác giả : Lương, Văn Kế

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Phong cách Mỹ
Phong cách Mỹ

Tác giả : Althen, Gary., Phạm, Thị Thiên Tứ.,Phạm, Viêm Phương

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Văn Nghệ

Chi tiết
Hoa Kỳ văn hóa và chính sách đối ngoại
Hoa Kỳ văn hóa và chính sách đối ngoại

Tác giả : Nguyễn, Thái Yên Hương,Lê, Mai Phương

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : NXB thế giới

Chi tiết
Pacific high
Pacific high

Tác giả : Palmer, Tim

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Island Press

Chi tiết
Inside passage
Inside passage

Tác giả : Manning, Richard

Năm xuất bản : 2001

Nhà xuất bản : Island Press

Chi tiết
Hoa Kỳ
Hoa Kỳ

Tác giả : Garrington, Sally

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Kim đồng

Chi tiết
The new york public library amszing U. S. geography
The new york public library amszing U. S. geography

Tác giả : Sutcliffe, Andrea

Năm xuất bản : 2001

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
All the wild and lonely places
All the wild and lonely places

Tác giả : Hogue, Lawrence

Năm xuất bản : 2000

Nhà xuất bản : Island Press [for] Shearwater Books

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật