Tại chủ đề Địa lý chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Địa lý tập hợp những tài liệu nói về  Địa lý lịch sử, Địa lý thiên văn, Địa lý và du hành ở Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Xách ba lô lên và đi
Xách ba lô lên và đi

Tác giả : Huyền Chíp

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Văn học

Chi tiết
Cẩm nang các nước Châu Phi
Cẩm nang các nước Châu Phi

Tác giả : Đỗ, Đức Định,Giang, Thiệu Thanh

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Bách Khoa

Chi tiết
Cẩm nang các nước Châu Phi
Cẩm nang các nước Châu Phi

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Từ điển Bách khoa

Chi tiết
Ai Cập huyền bí
Ai Cập huyền bí

Tác giả : Brunton, Paul,Nguyễn, Hữu Kiệt,Nguyễn, Minh Tiến

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin

Chi tiết
Dặm dài đã qua
Dặm dài đã qua

Tác giả : Beah, Ishmael,Hồ Anh Quang

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin

Chi tiết
The media and the rwanda genocide
The media and the rwanda genocide

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : International Development Research Centre

Chi tiết
Nền văn minh Châu Phi
Nền văn minh Châu Phi

Tác giả : Maquet, Jacques,Khắc Vinh

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Từ điển Bách Khoa

Chi tiết
Tổng quan về địa hình - kinh tế - phong tục của các châu lục địa trên thế giới
Tổng quan về địa hình - kinh tế - phong tục của các châu lục địa trên thế giới

Tác giả : Kim Quang

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Thanh niên

Chi tiết
Di sản thế giới
Di sản thế giới

Tác giả : Bùi, Đẹp

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : NXB Trẻ

Chi tiết
Global studies
Global studies

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : McGraw Hill

Chi tiết
Nguồn gốc chiến tranh Việt Nam
Nguồn gốc chiến tranh Việt Nam

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật