Tại chủ đề  Thể thao chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Thể thao tập hợp những tài liệu nói về điền kinh, cử tạ, thể thao võ đấu, thể thao dưới nước và trên không, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Dữ liệu đang được cập nhật
Thursday night lights: the story of Black high school football in texas
Thursday night lights: the story of Black high school football in texas

Tác giả : Michael Hurd

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : University of Texas Press

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật