Tại chủ đề Địa lý chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Địa lý tập hợp những tài liệu nói về  Địa lý lịch sử, Địa lý thiên văn, Địa lý và du hành ở Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Địa danh hành chính Thăng Long - Hà Nội qua tư liệu văn khắc Hán Nôm trên địa bàn Hà Nội
Địa danh hành chính Thăng Long - Hà Nội qua tư liệu văn khắc Hán Nôm trên địa bàn Hà Nội

Tác giả : Phạm, Thị Thuỳ Vinh

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Giáo trình địa lí tự nhiên Việt Nam 1
Giáo trình địa lí tự nhiên Việt Nam 1

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Giáo trình địa lý tự nhiên Việt Nam 2
Giáo trình địa lý tự nhiên Việt Nam 2

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Sư Phạm

Chi tiết
Giáo trình đại cương địa lí Việt Nam
Giáo trình đại cương địa lí Việt Nam

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Bên lề sách cũ
Bên lề sách cũ

Tác giả : Vương, Hồng Sển

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Cơ sở Khoa học phát triển du lịch sinh thái trên công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn
Cơ sở Khoa học phát triển du lịch sinh thái trên công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn

Tác giả : Trần, Viết Khanh

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Khu phố cổ Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính
Khu phố cổ Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
Lãng du trong văn hóa xứ sở hoa anh đào
Lãng du trong văn hóa xứ sở hoa anh đào

Tác giả : Hữu Ngọc

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Khu phố cổ Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính
Khu phố cổ Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính

Tác giả : Phan, Phương Thảo

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Nam Bộ vài nét lịch sử - văn hóa
Nam Bộ vài nét lịch sử - văn hóa

Tác giả : Trần, Thuận

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Văn hóa - văn nghệ

Chi tiết
Giáo trình địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam - Phần 1
Giáo trình địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam - Phần 1

Tác giả : Dương Quỳnh Phương

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Bắc Giang
Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Bắc Giang

Tác giả : Nguyễn Thị Thảo

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Đặc điểm dân cư, dân tộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
Đặc điểm dân cư, dân tộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

Tác giả : Lò, Văn Thủy,Dương, Quỳnh Phương

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Địa lý nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên
Địa lý nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Lê, Thị Ngân,Nguyễn, Xuân Trường

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Phát triển du lịch thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010-2017
Phát triển du lịch thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010-2017

Tác giả : Trịnh, Thị Thuyết,Lê, Văn Trưởng

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Phát triển thương mại thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, giai đoạn 2011 - 2015
Phát triển thương mại thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, giai đoạn 2011 - 2015

Tác giả : Keoaudone, Sindavong,Nguyễn, Xuân Trường

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Phát triển kinh tế trang trại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Phát triển kinh tế trang trại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn, Thị Duy My,Vũ, Vân Anh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh
Tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bắc Ninh

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Hiền,Dương, Quỳnh Phương

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang giai đoạn 2010-2015
Phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang giai đoạn 2010-2015

Tác giả : Vũ, Thị Hòa,Nguyễn, Xuân Trường

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Bắc Ninh
Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Bắc Ninh

Tác giả : Ngô, Thị Thúy Ngọc,Nguyễn, Thị Hồng

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật