Tại chủ đề Địa lý chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Địa lý tập hợp những tài liệu nói về  Địa lý lịch sử, Địa lý thiên văn, Địa lý và du hành ở Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Atlas Thăng Long - Hà Nội
Atlas Thăng Long - Hà Nội

Tác giả : Trương, Quang Hải,Nguyễn, Trần Cầu,Nguyễn, Quang Ngọc,Nhữ, Thị Xuân

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Địa lý Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh
Địa lý Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả : Nguyễn, Đình Đầu

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh; Văn hóa Sài Gòn

Chi tiết
World history
World history

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : McGraw Hill

Chi tiết
Châu Phi và châu Úc
Châu Phi và châu Úc

Tác giả : Bùi, Văn Định

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Giáo dục môi trường qua môn Địa lý
Giáo dục môi trường qua môn Địa lý

Tác giả : Nguyễn, Phi Hạnh,Nguyễn Thị Thu Hằng

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Việt sử địa dư
Việt sử địa dư

Tác giả : Phan, Đình Phùng,Nguyễn, Hữu Mai,Chương Thâu

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : NXB Nghệ An

Chi tiết
Atlas of the year 1000
Atlas of the year 1000

Tác giả : Man, John

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : Harvard University

Chi tiết
Thế giới đa chiều
Thế giới đa chiều

Tác giả : Lương, Văn Kế

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : NXB Thế giới

Chi tiết
Sổ tay thuật ngữ địa lý
Sổ tay thuật ngữ địa lý

Tác giả : Nguyễn, Dược,Trung Hải

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
 Đại Việt địa dư tiền biên
Đại Việt địa dư tiền biên

Tác giả : Nguyễn Văn Siêu

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : Viện sử học : Văn hóa

Chi tiết
Bên lề sách cũ
Bên lề sách cũ

Tác giả : Vương Hồng Sển

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật