Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Tôn giáo mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:
+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Ảnh hưởng của Nho giáo đối với chủ nghĩa yêu nước Việt Nam truyền thống
Ảnh hưởng của Nho giáo đối với chủ nghĩa yêu nước Việt Nam truyền thống

Tác giả : Trần, Thị Hồng Thúy

Năm xuất bản : 2000

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Nho Giáo
Nho Giáo

Tác giả : Trần, Trọng Kim

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Thời Đại

Chi tiết
Đạo thánh hiền
Đạo thánh hiền

Tác giả : Quý Long

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : NXB Thanh Hóa

Chi tiết
Đạo Cao đài
Đạo Cao đài

Tác giả : Nguyễn, Minh Ngọc

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Từ điển Bách Khoa

Chi tiết
Ai Cập sinh tử kỳ thư
Ai Cập sinh tử kỳ thư

Tác giả : Minh Quang

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Chi tiết
Đạo giáo tri thức cơ bản
Đạo giáo tri thức cơ bản

Tác giả : Nguyễn, Mạnh Cường

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Từ điển Bách Khoa

Chi tiết
Người Nam Bộ và tôn giáo bản địa
Người Nam Bộ và tôn giáo bản địa

Tác giả : Phạm, Bích Hợp

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Tôn giáo

Chi tiết
God, Harlem U.S.A
God, Harlem U.S.A

Tác giả : Watts, Jill.

Năm xuất bản : 1992

Nhà xuất bản : University of California Press

Chi tiết
Tranh đạo giáo ở Bắc Việt Nam
Tranh đạo giáo ở Bắc Việt Nam

Tác giả : Phan, Ngọc Khuê,Cao, Xuân Phổ

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Nxb. Mỹ thuật

Chi tiết
Thay đổi tư duy thay đổi cuộc sống
Thay đổi tư duy thay đổi cuộc sống

Tác giả : W. Dyer, Wayne,Bản Quyên

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : NXB Văn hóa Sài Gòn

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật