Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Tôn giáo mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:
+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Islam and social change in French West Africa
Islam and social change in French West Africa

Tác giả : Hanretta, Sean

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Cambridge University Press

Chi tiết
Islam and the Muslim world
Islam and the Muslim world

Tác giả : Husain, Mir Zohair

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : McGraw - Hill

Chi tiết
Islam in the eyes of the West
Islam in the eyes of the West

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Russia and Islam
Russia and Islam

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Routledge

Chi tiết
Văn hóa - lối sống của người theo Hồi giáo
Văn hóa - lối sống của người theo Hồi giáo

Tác giả : Nguyễn, Mạnh Cường

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin - Viện văn hóa

Chi tiết
Islam ở Malaysia
Islam ở Malaysia

Tác giả : Phạm, Thị Vinh

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Chi tiết
Islamic perspectives on wealth creation
Islamic perspectives on wealth creation

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Edinburgh University Press

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật