Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Tôn giáo mà Trung tâm Học liệu & CNTT đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:
+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.
Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Từ khóa đề xuất

Nhân nào quả ấy
Nhân nào quả ấy

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : NXB Thanh Hóa

Chi tiết
Thiền và không gian minh triết
Thiền và không gian minh triết

Tác giả : Văn Quân

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Văn hóa thông tin

Chi tiết
Những
Những

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Chi tiết
Phật giáo trong cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam
Phật giáo trong cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Nghĩ từ trái tim
Nghĩ từ trái tim

Tác giả : Đỗ, Hồng Ngọc

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Trái tim của bụt
Trái tim của bụt

Tác giả : Thích, Nhất Hạnh,Chân, Đoan Nghiêm

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP Hồ Chí Minh

Chi tiết
Kinh Hiền hội hoa đàm
Kinh Hiền hội hoa đàm

Tác giả : Phạm, Thiên Thư,Trần, Thị Tuệ Mai,Hội Hoa Đàm

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Văn nghệ

Chi tiết
Những điển tích Phật giáo kỳ thú
Những điển tích Phật giáo kỳ thú

Tác giả : Tiêu Túc,Lê, Minh,Hoàng, Văn Giáp,Trần, Văn Quyền

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Chi tiết
An lạc từng bước chân
An lạc từng bước chân

Tác giả : Thích, Nhất Hạnh,Chân Nguyện

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết
Hiệu lực cầu nguyện
Hiệu lực cầu nguyện

Tác giả : Thích, Nhất Hạnh

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Tạp chí nghiên cứu phật học
Tạp chí nghiên cứu phật học

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Giáo hội phật giáo Việt Nam

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật