Giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề Khoa học cây trồng mà Trung tâm Học liệu &CNTT - Đại học Thái Nguyên đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và các nguồn truy cập mở trên Internet về di truyền học và chọn giống cây trồng và xác định được các vấn đề về khí hậu, đất đai, phân bón, sâu bệnh hại, cây trồng, bảo quản chế biến nông sản .Các mục chính gồm:
 + Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử; 
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.
Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.
Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Giáo trình quy hoạch lâm nghiệp
Giáo trình quy hoạch lâm nghiệp

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh

Tác giả : Trần, Thị Thu Hà

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh

Tác giả : Trần, Thị Thu Hà

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Trần, Quốc Hưng

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Trần, Quốc Hưng

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Giáo trình cây ăn quả
Giáo trình cây ăn quả

Tác giả : Đào, Thanh Vân,Ngô, Xuân Bính

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Giáo trình cây lương thực
Giáo trình cây lương thực

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Đề cương bài giảng lâm sinh
Đề cương bài giảng lâm sinh

Tác giả : Lương, Thị Thuý Vân

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Trồng rừng như thế nào
Trồng rừng như thế nào

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Trường Đại học Chiang Mai

Chi tiết
Postharvest handling of tropical fruits
Postharvest handling of tropical fruits

Năm xuất bản : 1993

Nhà xuất bản : ACIAR

Chi tiết
Giải pháp phát triển sản xuất cây hồng không hạt theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Giải pháp phát triển sản xuất cây hồng không hạt theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Hà

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Nghiên cứu hiệu quả kinh tế cây bưởi diễn của nông hộ huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai
Nghiên cứu hiệu quả kinh tế cây bưởi diễn của nông hộ huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

Tác giả : La Tiến Thuật

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Thực trạng và một số giải pháp phát triển cây quýt vàng Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Thực trạng và một số giải pháp phát triển cây quýt vàng Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tác giả : Hoàng Văn Thủy

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Giải pháp phát triển cà phê bền vững ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Giải pháp phát triển cà phê bền vững ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Tác giả : Giáp Văn Mạnh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển cây nhãn tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển cây nhãn tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

Tác giả : Bùi Hoàng Dũng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Nghiên cứu đặc tính ít hạt và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cam sành Hà Giang
Nghiên cứu đặc tính ít hạt và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cam sành Hà Giang

Tác giả : Nguyễn, Thị Xuyến,Nguyễn, Quốc Hùng,Nguyễn, Duy Lam

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Giải pháp phát triển sản xuất cam trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Giải pháp phát triển sản xuất cam trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Tác giả : Phạm, Thị Lan Anh,Dương, Văn Sơn

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Phát triển chuỗi giá trị hồng không hạt trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Phát triển chuỗi giá trị hồng không hạt trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Hoàng, Trung Vĩnh,Đỗ, Xuân Luận

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Giải pháp phát triển cam sành tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang
Giải pháp phát triển cam sành tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

Tác giả : Tô, Văn Hà,Đinh, Ngọc Lan

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Thực trạng và giải pháp phát triển cây ăn quả trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Thực trạng và giải pháp phát triển cây ăn quả trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Ma Thúy Hiền

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Đánh giá hiệu quả kinh tế của cây bưởi tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Đánh giá hiệu quả kinh tế của cây bưởi tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tác giả : Nguyễn Cẩm Hà

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Thực trạng và giải pháp phát triển cây cam tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Thực trạng và giải pháp phát triển cây cam tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tác giả : Lèo Đức Thịnh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Phát triển cây hồng không hạt tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Phát triển cây hồng không hạt tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Trung Ngọc Mẫn

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Phát triển bền vững cây quýt tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
Phát triển bền vững cây quýt tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Nông Quốc Hải

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Chi tiết
Giải pháp phát triển sản xuất cam trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Giải pháp phát triển sản xuất cam trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Tác giả : Phạm Thị Lan Anh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống xoài Đài Loan trồng tại Yên Châu, Sơn La
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống xoài Đài Loan trồng tại Yên Châu, Sơn La

Tác giả : Nguyễn Thanh Xuân

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Đa dạng di truyền và khả năng kết hợp về năng suất, chất lượng của các dòng dưa thơm (Cucumis melo L.)
Đa dạng di truyền và khả năng kết hợp về năng suất, chất lượng của các dòng dưa thơm (Cucumis melo L.)

Tác giả : Nguyễn Thị Nguyệt Anh;Phạm Quang Tuân;Vũ Văn Liết;Nguyễn Trung Đức;Đoàn Thị Yến

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu nhân giống In Vitro cây Dâu Tây giống Smia nhập nội từ Mỹ
Nghiên cứu nhân giống In Vitro cây Dâu Tây giống Smia nhập nội từ Mỹ

Tác giả : Nông Thị Huệ;Phạm Thị Thu Hằng;Tưởng Thị Thanh Huyền

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Ảnh hưởng của các yếu tố đến phát triển sản xuất cam của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Ảnh hưởng của các yếu tố đến phát triển sản xuất cam của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tác giả : Lê Hoàng Ngọc;Nguyễn Thị Dương Nga;Nguyễn Quốc Oánh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Phát triển sinh kế bền vững của người dân phụ thuộc vào rừng tại khu vực vùng cao tỉnh Bắc Kạn
Phát triển sinh kế bền vững của người dân phụ thuộc vào rừng tại khu vực vùng cao tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Nguyễn Hải Núi;Nguyễn Quốc Chinh;Đỗ Quang Giám

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Giải pháp tổng hợp để phục hồi và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn ở Tây Nguyên
Giải pháp tổng hợp để phục hồi và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn ở Tây Nguyên

Tác giả : Trần Văn Con;Nguyễn Toàn Thắng

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết