Giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề Khoa học cây trồng mà Trung tâm Học liệu &CNTT - Đại học Thái Nguyên đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và các nguồn truy cập mở trên Internet về di truyền học và chọn giống cây trồng và xác định được các vấn đề về khí hậu, đất đai, phân bón, sâu bệnh hại, cây trồng, bảo quản chế biến nông sản .Các mục chính gồm:
 + Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử; 
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.
Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.
Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Giáo trình cây công nghiệp
Giáo trình cây công nghiệp

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh rừng tre nứa
Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh rừng tre nứa

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Kỹ thuật trồng trọt một số cây trồng ở miền núi
Kỹ thuật trồng trọt một số cây trồng ở miền núi

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Kỹ thuật sản xuất chè an toàn
Kỹ thuật sản xuất chè an toàn

Tác giả : Dương, Văn Hùng,Lưu, Văn Vượng

Năm xuất bản : 2007

Chi tiết
Các biến đổi hóa sinh trong quá trình chế biến và bảo quản chề
Các biến đổi hóa sinh trong quá trình chế biến và bảo quản chề

Tác giả : Trịnh, Văn Loan,Đỗ, Văn Ngọc,Lê, Doãn Diên

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Nxb. Nông Nghiệp

Chi tiết
Giống lúa được công nhận 1984 - 2004
Giống lúa được công nhận 1984 - 2004

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Nghiên cứu sử dụng keo giậu (leucaena) trong chăn nuôi
Nghiên cứu sử dụng keo giậu (leucaena) trong chăn nuôi

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Hiệu quả kinh tế sản xuất cây lúa tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Hiệu quả kinh tế sản xuất cây lúa tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tác giả : Nông Trung Chí

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Nghiên cứu hả năng sinh trưởng và phát triển của một số dòng lúa thuần có triển vọng tại tỉnh Lào Cai
Nghiên cứu hả năng sinh trưởng và phát triển của một số dòng lúa thuần có triển vọng tại tỉnh Lào Cai

Tác giả : Nông Thu Khánh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Thị Hân

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Tác giả : Vi Thái Sơn

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất khoai tây vụ đông tại tỉnh Thái Nguyên
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất khoai tây vụ đông tại tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Hoàng Thị Minh Thu

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chè vụ Đông Xuân trên giống chè Kim Tuyên tại tỉnh Phú Thọ
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chè vụ Đông Xuân trên giống chè Kim Tuyên tại tỉnh Phú Thọ

Tác giả : Phan, Chí Nghĩa,Nguyễn, Văn Toàn,Nguyễn, Ngọc Nông

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu chuỗi giá trị chè trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Nghiên cứu chuỗi giá trị chè trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Tác giả : Trần, Thị Lan,Hà, Quang Trung

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Giải pháp phát triển thương hiệu chè shan tuyết huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
Giải pháp phát triển thương hiệu chè shan tuyết huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

Tác giả : Sèn, Ngọc Bình,Bùi, Đình Hòa

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên
Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn, Thị Hằng,Nguyễn, Thúy Hà

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai  triển vọng tại tỉnh Thái Nguyên
Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai triển vọng tại tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Dương, Sơn Hà,Dương, Thị Nguyên,Kiều, Xuân Đàm

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật cho giống sắn nếp Tân Lĩnh phục vụ sản xuất hàng hóa tại Thái Nguyên
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật cho giống sắn nếp Tân Lĩnh phục vụ sản xuất hàng hóa tại Thái Nguyên

Tác giả : Đồng Thị Yến

Năm xuất bản : 2020

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất lúa nếp cái hoa vàng của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất lúa nếp cái hoa vàng của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Lương Thị Bông

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Phát triển sản xuất cây quế trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Phát triển sản xuất cây quế trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Mai Đình Luận

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Giải pháp phát triển cây sơn tra gắn với chuỗi giá trị trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
Giải pháp phát triển cây sơn tra gắn với chuỗi giá trị trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Tác giả : Phạm Tiến Lâm

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Đánh gia khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên
Đánh gia khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn Quang Tùng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Giải pháp phát triển cây chè tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Giải pháp phát triển cây chè tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Tác giả : Lò Văn Quý

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Ảnh hưởng của mặn đến sinh trưởng, sinh lý và năng suất của đậu tương [Glycine max (L.) Merr.]
Ảnh hưởng của mặn đến sinh trưởng, sinh lý và năng suất của đậu tương [Glycine max (L.) Merr.]

Tác giả : Huỳnh Thanh Tới;Nguyễn Thị Hồng Vân

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Hệ thống cây trồng thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu
Hệ thống cây trồng thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu

Tác giả : Trần Thị Lanh;Đàm Hà Lương Thanh;Nguyễn Quang Hưng;Trần Văn Điền

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số dòng, giống đậu tương mới tại Thái Nguyên năm 2015
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số dòng, giống đậu tương mới tại Thái Nguyên năm 2015

Tác giả : Phạm Thị Thu Huyền;Trần Thị Trường;Trần Văn Điền;Phạm Thị Thanh Vân

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng đến nhân giống in vitro cây gừng gió (Zingiber zerumbet sm)
Ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng đến nhân giống in vitro cây gừng gió (Zingiber zerumbet sm)

Tác giả : Trần Thị Thu Hà;Phạm Thị Thảo;Phạm Văn Điển

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Kết quả so sánh một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên
Kết quả so sánh một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên

Tác giả : Phan Thị Vân;Đỗ Thành Giang

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lại tại Đồng Phú, Bình Phước
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lại tại Đồng Phú, Bình Phước

Tác giả : Lưu Thị Thanh Thất;Lê Quý Kha;Phan Thị Vân;Lê Thị Kiều Oanh

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Nghiên cứu một số phương pháp lây nhiễm virus gây bệnh xoăn vàng lá cà chua
Nghiên cứu một số phương pháp lây nhiễm virus gây bệnh xoăn vàng lá cà chua

Tác giả : Nguyễn Thị Hải Yến;Nguyễn Văn Quang

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết