Giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề Khoa học cây trồng mà Trung tâm Học liệu &CNTT - Đại học Thái Nguyên đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và các nguồn truy cập mở trên Internet về di truyền học và chọn giống cây trồng và xác định được các vấn đề về khí hậu, đất đai, phân bón, sâu bệnh hại, cây trồng, bảo quản chế biến nông sản .Các mục chính gồm:
 + Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử; 
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.
Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.
Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Hóa chất dùng trong nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng
Hóa chất dùng trong nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng

Tác giả : Đỗ, Hàm

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Lao động xã hội

Chi tiết
Handbook of plant nutrition
Handbook of plant nutrition

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Taylor & Francis [distributor]

Chi tiết
Kỹ thuật bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng
Kỹ thuật bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng

Tác giả : Đường, Hồng Dật

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Chi tiết
Hỏi đáp sử dụng phân bón
Hỏi đáp sử dụng phân bón

Tác giả : Nguyễn, Thanh Bình

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Khoa học tự nhiên và công nghệ

Chi tiết
Giáo trình hoá nông học
Giáo trình hoá nông học

Tác giả : Đào, Văn Bảy,Phùng, Tiến Đạt

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Giáo trình bón phân cho cây trồng
Giáo trình bón phân cho cây trồng

Tác giả : Nguyễn, Như Hà

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Đất và phân bón
Đất và phân bón

Tác giả : Ngô, Thị Đào,Vũ, Hữu Yến

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Sổ tay hướng dẫn sử dụng phân bón
Sổ tay hướng dẫn sử dụng phân bón

Tác giả : Đường, Hồng Dật

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Sổ tay hướng dẫn sử dụng phân bón
Sổ tay hướng dẫn sử dụng phân bón

Tác giả : Đường, Hồng Dật

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Phân vi lượng với cây trồng
Phân vi lượng với cây trồng

Tác giả : Chu, Thị Thơm,Phan, Thị Lài,Nguyễn, Văn Tó

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Danh mục các loại phân bón lá được phép sử dụng ở Việt Nam
Danh mục các loại phân bón lá được phép sử dụng ở Việt Nam

Tác giả : Vũ Cao Thái

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Phân bón và cách sử dụng
Phân bón và cách sử dụng

Tác giả : Nguyễn Thị Quý Mùi

Năm xuất bản : 2001

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Sản xuất, chế biến và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thảo mộc và sinh học
Sản xuất, chế biến và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thảo mộc và sinh học

Tác giả : Nguyễn Văn Tuất;Lê Văn Thuyết

Năm xuất bản : 2001

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Giới thiệu công nghệ sản xuất phân bón lá đa vi lượng Hudavil
Giới thiệu công nghệ sản xuất phân bón lá đa vi lượng Hudavil

Tác giả : Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
Hướng dẫn về ngưỡng chịu thuốc bảo vệ thực vật của các cây trồng ở Đài Loan
Hướng dẫn về ngưỡng chịu thuốc bảo vệ thực vật của các cây trồng ở Đài Loan

Tác giả : Sue - Sun Wong

Năm xuất bản : 2000

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Phân bón vi lượng & vi siêu lượng
Phân bón vi lượng & vi siêu lượng

Tác giả : Nguyễn Xuân Trường

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Quản lý và sử dụng phân bón
Quản lý và sử dụng phân bón

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Hóa chất dùng trong nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng
Hóa chất dùng trong nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng

Tác giả : Đỗ Hàm;Nguyễn Tuấn Khanh;Nguyễn Ngọc Anh

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Lao động xã hội

Chi tiết
Hóa chất bảo vệ thực vật
Hóa chất bảo vệ thực vật

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : NXB Đà Nẵng

Chi tiết
Hướng dẫn bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng
Hướng dẫn bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Văn hóa dân tộc

Chi tiết
Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm và kali đến năng suất và chất lượng của dòng chè LCT1 tại Phú Thọ
Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm và kali đến năng suất và chất lượng của dòng chè LCT1 tại Phú Thọ

Tác giả : Phạm Thị Duyên

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn
Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

Tác giả : Cù Mạnh Hảo

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Chi tiết
Nghiên cứu  ảnh hưởng của chế  phẩm vi sinh VS-01ĐB và  Rubyzyme đến khả năng sản xuất của lợn con nuôi tại Bắc Giang
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh VS-01ĐB và Rubyzyme đến khả năng sản xuất của lợn con nuôi tại Bắc Giang

Tác giả : Leo Thị Trang

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Chi tiết
Đánh giá hiện trạng  sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong vùng rau xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Đánh giá hiện trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong vùng rau xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Đinh Tuấn Anh

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Chi tiết
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất và chất lượng của  giống ngô nếp lai HN88 tại Thái Nguyên
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất và chất lượng của giống ngô nếp lai HN88 tại Thái Nguyên

Tác giả : Ngô Mạnh Tiến

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Chi tiết
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón tới năng suất và dư lượng NO3 trong đậu trạch tại Thái Nguyên
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón tới năng suất và dư lượng NO3 trong đậu trạch tại Thái Nguyên

Tác giả : Ngô Thị Yến

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Chi tiết
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất và chất lượng của giống ngô nếp lai HN88 tại Thái Nguyên
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất và chất lượng của giống ngô nếp lai HN88 tại Thái Nguyên

Tác giả : Ngô Mạnh Tiến

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Chi tiết
Đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm vi sinh vật trong đệm lót nền chuồng để nuôi gà lương phượng bố mẹ giai đoạn sinh sản
Đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm vi sinh vật trong đệm lót nền chuồng để nuôi gà lương phượng bố mẹ giai đoạn sinh sản

Tác giả : Lương Văn Hiến

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Xác định hàm lượng chì trong 5 loại rau xanh ở thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp Chiết- trắc quang
Xác định hàm lượng chì trong 5 loại rau xanh ở thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp Chiết- trắc quang

Tác giả : Nguyễn Đăng Đức;Phạm Thanh Phương;Nguyễn Tô Giang

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Ảnh hưởng của các mức bón đạm và mật độ sạ đối với giống lúa ngắn ngày MT18cs tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Ảnh hưởng của các mức bón đạm và mật độ sạ đối với giống lúa ngắn ngày MT18cs tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Tác giả : Trần Văn Mạnh;Nguyễn Minh Hiếu;Nguyễn Như Hải;Nguyễn Thị Mơ

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Sử dụng các dạng phân khoáng để bón thúc cho giống chè LDP1 khi giâm cành trong vườn ươm
Sử dụng các dạng phân khoáng để bón thúc cho giống chè LDP1 khi giâm cành trong vườn ươm

Tác giả : Nguyễn Văn Tạo;Trần Thị Thảo;Nguyễn Quang Đuy;Nguyễn Thị Vân

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết