Tại chủ đề Sinh học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Sinh học tập hợp những tài liệu nói về Sinh lý học, Hóa sinh học, Di truyền học và tiến hóa, Các hệ sinh ý ở động vật và thực vậy, Sinh thái học, vi sinh vật, nấm, tảo, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Virut học
Virut học

Tác giả : Phạm, Văn Ty

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Laboratory applications in microbiology
Laboratory applications in microbiology

Tác giả : Chess, Barry

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Câu hỏi và bài tập Vi sinh học
Câu hỏi và bài tập Vi sinh học

Tác giả : Nguyễn, Thành Đạt

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Thực hành vi sinh vật học
Thực hành vi sinh vật học

Tác giả : Mai, Thị Hằng,Vương, Trọng Hào,Đinh, Thị Kim Nhung

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tảo độc hại trong vùng biển ven bờ Việt Nam
Tảo độc hại trong vùng biển ven bờ Việt Nam

Tác giả : Nguyễn, Ngọc Lâm,Đoàn, Như Hả,Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Chi tiết
Tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng ở Việt Nam
Tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng ở Việt Nam

Tác giả : Nguyễn, Ngọc Châu

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Chi tiết
Benson's microbiological applications
Benson's microbiological applications

Tác giả : Brown, Alfred E.

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Higher Education

Chi tiết
Fundamentals of microbiology
Fundamentals of microbiology

Tác giả : Alcamo, I. Edward.

Năm xuất bản : 1997

Nhà xuất bản : Benjamin Cummings

Chi tiết
Foundations in microbiology
Foundations in microbiology

Tác giả : Talaro, Kathleen P.

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Laboratory exercises in organismal and molecular microbiology
Laboratory exercises in organismal and molecular microbiology

Tác giả : Alexander, Steve K,Strete, Dennis,Niles, Mary Jane

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : McGraw-Hill Higher Education

Chi tiết
Nghiên cứu tách chiết dầu từ vi tảo Scenedesmus obliquus
Nghiên cứu tách chiết dầu từ vi tảo Scenedesmus obliquus

Tác giả : Nguyễn, Ngọc Tuyền,Nguyễn, Thị Hoài Hà

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật