Tại chủ đề Sinh học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Sinh học tập hợp những tài liệu nói về Sinh lý học, Hóa sinh học, Di truyền học và tiến hóa, Các hệ sinh ý ở động vật và thực vậy, Sinh thái học, vi sinh vật, nấm, tảo, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Bài tập di truyền
Bài tập di truyền

Tác giả : Nguyễn, Minh Công,Vũ, Đức Lưu,Lê, Đình Trung

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Menden và cây đậu vườn
Menden và cây đậu vườn

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết
Volpe’s understanding evolution
Volpe’s understanding evolution

Tác giả : Rosenbaum, Peter Andrew,Volpe, E. Peter

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Chi tiết
Giáo trình di truyền học Sinh vật nhân sơ và virut
Giáo trình di truyền học Sinh vật nhân sơ và virut

Tác giả : Nguyễn, Thị Hồng Vân,Bùi, Thị Việt Hà

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Hướng dẫn giải bài tập tự luận môn sinh học (Phần : Các quy luật di truyền
Hướng dẫn giải bài tập tự luận môn sinh học (Phần : Các quy luật di truyền

Tác giả : Nguyễn, Văn Long,Nguyễn, Hồng Ánh

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Giáo trình Tiến Hóa
Giáo trình Tiến Hóa

Tác giả : Nguyễn, Xuân Viết

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Introduction to genetic analysis
Introduction to genetic analysis

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : W.H. Freeman and Co.

Chi tiết
Nghiên cứu hệ thống tái sinh In vitro phục vụ chuyển gen ở cây đậu nho nhe (Vigna Umbellata)
Nghiên cứu hệ thống tái sinh In vitro phục vụ chuyển gen ở cây đậu nho nhe (Vigna Umbellata)

Tác giả : Vũ Thu Trang

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Nghiên cứu môi trường nuôi cấy In vitro cây bình vôi (Stephania spp)
Nghiên cứu môi trường nuôi cấy In vitro cây bình vôi (Stephania spp)

Tác giả : Thongkham Laphasy

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Nghiên cứu chuyển cấu trúc Promoter::Gen-GmNAC (35S::GmNAC004) thông qua vector pZY101Asc và chủng vi khu
Nghiên cứu chuyển cấu trúc Promoter::Gen-GmNAC (35S::GmNAC004) thông qua vector pZY101Asc và chủng vi khu

Tác giả : Lê Thị Mai Hương

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Chi tiết
Nghiên cứu đặc điểm hình thái và trình tự vùng gen matK/ITS của một số mẫu cây thuộc chi Dương đồng (Adinandra)
Nghiên cứu đặc điểm hình thái và trình tự vùng gen matK/ITS của một số mẫu cây thuộc chi Dương đồng (Adinandra)

Tác giả : Kiều Thị Trà Giang

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Nghiên cứu môi trường nuôi cấy in vitro cây nhàu (Morinda Citrifolia L.)
Nghiên cứu môi trường nuôi cấy in vitro cây nhàu (Morinda Citrifolia L.)

Tác giả : July Sengmanivong

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tách dòng và thiết kế vector biểu hiện gen GmDREB7 phân lập từ cây đậu tương
Tách dòng và thiết kế vector biểu hiện gen GmDREB7 phân lập từ cây đậu tương

Tác giả : Đỗ Thanh Kim Hường

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Phát triển hệ thống tái sinh In vitro phục vụ chuyển gen ở cây Thổ Nhân Sâm (Talinumpaniculatum Gaertn.)
Phát triển hệ thống tái sinh In vitro phục vụ chuyển gen ở cây Thổ Nhân Sâm (Talinumpaniculatum Gaertn.)

Tác giả : Vũ Thị Như Trang;Nguyễn Thị Tâm;Chu Hoàng Mậu

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Sử dụng mã vạch DNA trong việc định loại loài cây dược liệu Thất Diệp Nhất Chi Hoa ở Việt Nam
Sử dụng mã vạch DNA trong việc định loại loài cây dược liệu Thất Diệp Nhất Chi Hoa ở Việt Nam

Tác giả : Vũ Thị Thu Thủy;Nguyễn Thị Thu Ngà;Hoàng Phú Hiệp;Chu Hoàng Mậu

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Đặc điểm của gen GmCHI phân lập từ cây đậu tương
Đặc điểm của gen GmCHI phân lập từ cây đậu tương

Tác giả : Trần Thanh Vân;Nguyễn Thị Mai;Trương Đức Thắng;Nguyễn Công Tuấn Linh;Nguyễn Vũ Bão;Hoàng Phú Hiệp;Chu Hoàng Mậu

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Nghiên cứu tái sinh đa chồi in vitro cây Diệp hạ châu (Phyllanthus urnaria L.)
Nghiên cứu tái sinh đa chồi in vitro cây Diệp hạ châu (Phyllanthus urnaria L.)

Tác giả : Phạm, Thị Hồng Loan,Nguyễn, Thị Tâm

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Phân lập gen mã hóa protein Lc điều hòa sinh tổng hợp Anthocyanin từ cây ngô nếp địa phương
Phân lập gen mã hóa protein Lc điều hòa sinh tổng hợp Anthocyanin từ cây ngô nếp địa phương

Tác giả : Nguyễn, Thị Khuyên,Phạm, Thị Thanh Nhàn

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu nhân giống in vitro cây núc nác (Oroxylum indicum (L.) Kurz)
Nghiên cứu nhân giống in vitro cây núc nác (Oroxylum indicum (L.) Kurz)

Tác giả : Chanphasong Sixanonh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính cây đu đủ (Carica papaya L.) cv. ‘Tainung No.2’ and ‘Red Lady’
Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính cây đu đủ (Carica papaya L.) cv. ‘Tainung No.2’ and ‘Red Lady’

Tác giả : Nguyễn Văn Hồng

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : National Pingtung University of Science and Technology

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Định danh loài cá chạch sông dựa trên gen ty thể COI
Định danh loài cá chạch sông dựa trên gen ty thể COI

Tác giả : Vũ Thị Trang;Nguyễn Thị Thu Thủy;Trần Thị Thúy Hà

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết