Tại chủ đề Sinh học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Sinh học tập hợp những tài liệu nói về Sinh lý học, Hóa sinh học, Di truyền học và tiến hóa, Các hệ sinh ý ở động vật và thực vậy, Sinh thái học, vi sinh vật, nấm, tảo, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Allelopathy
Allelopathy

Nhà xuất bản : CRC Press

Chi tiết
Giáo trình sinh học tế bào
Giáo trình sinh học tế bào

Tác giả : Nguyễn, Như Hiền

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Giáo trình các chất điều hòa sinh trưởng thực vật
Giáo trình các chất điều hòa sinh trưởng thực vật

Tác giả : Nguyễn, Như Khanh,Nguyễn, Văn Đính

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Giáo trình lý sinh học
Giáo trình lý sinh học

Tác giả : Phạm, Thị Thanh Nhàn

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình giải phẫu, sinh lý người và động vật
Giáo trình giải phẫu, sinh lý người và động vật

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Giáo trình Sinh học phát triển cơ thể người
Giáo trình Sinh học phát triển cơ thể người

Tác giả : Hoàng, Quý Tỉnh,Nguyễn, Hữu Nhân

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Giáo trình Sinh học phát triển
Giáo trình Sinh học phát triển

Tác giả : Nguyễn, Như Khanh,Nguyễn, Văn Đính,Võ, Văn Toàn

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Cơ sở và phương pháp sinh học phân tử
Cơ sở và phương pháp sinh học phân tử

Tác giả : Chu, Hoàng Mậu

Năm xuất bản : 2004

Nhà xuất bản : [k.nxb]

Chi tiết
Sinh học Tế bào
Sinh học Tế bào

Tác giả : Nguyễn, Trọng Lạng,Chu, Hoàng Mậu,Nguyễn, Thị Tâm

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Sinh lý học động vật và người
Sinh lý học động vật và người

Tác giả : Mai, Văn Hưng,Nguyễn, Quang Mai,Trần, Thị Loan

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Giáo trình các chất điều hòa sinh trưởng thực vật
Giáo trình các chất điều hòa sinh trưởng thực vật

Tác giả : Nguyễn Như Khanh;Nguyễn Văn Đính

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
The Nature of Nebraska: Ecology and biodiversity
The Nature of Nebraska: Ecology and biodiversity

Tác giả : Paul. A Johnsgard

Năm xuất bản : 2001

Nhà xuất bản : The University of Nebraska Press

Chi tiết
Giáo trình công nghệ tế bào thực vật và ứng dụng
Giáo trình công nghệ tế bào thực vật và ứng dụng

Tác giả : Nguyễn Thị Tâm;Vũ Thị Thu Thuỷ

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Ký sinh trùng: dùng cho đào tạo dược sĩ Đại học
Ký sinh trùng: dùng cho đào tạo dược sĩ Đại học

Tác giả : Thị Thu Hương Lê

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Giáo trình tiến hóa
Giáo trình tiến hóa

Tác giả : Nguyễn Xuân Viết

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Giáo trình vi sinh vật học môi trường
Giáo trình vi sinh vật học môi trường

Tác giả : Trần Cẩm Vân

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà nội

Chi tiết
Giáo trình công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Giáo trình công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

Tác giả : Lâm Xuân Thanh

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Chi tiết
Thống kê sinh vật học ứng dụng trong chăn nuôi
Thống kê sinh vật học ứng dụng trong chăn nuôi

Tác giả : Nguyễn Văn Thiện

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Tài nguyên di truyền thực vật ở Việt Nam
Tài nguyên di truyền thực vật ở Việt Nam

Năm xuất bản : 1996

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Diễn biến sinh lý, sinh hóa và hóa học khi cơ thể vận động
Diễn biến sinh lý, sinh hóa và hóa học khi cơ thể vận động

Tác giả : Nguyễn Hạc Thúy

Năm xuất bản : 2001

Nhà xuất bản : Y học

Chi tiết
Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây đông hầu vàng (Turnera Ulmifolia)
Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây đông hầu vàng (Turnera Ulmifolia)

Tác giả : Phan, Thị Thúy,Phạm, Thị Thanh Nhàn

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu thành phần và các đặc tính probiotic của vi khuẩn lactic phân lập từ thịt chua Phú Thọ
Nghiên cứu thành phần và các đặc tính probiotic của vi khuẩn lactic phân lập từ thịt chua Phú Thọ

Tác giả : Bùi, Nguyễn Hải Linh,Trịnh, Thành Trung

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống sắn mới tại huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống sắn mới tại huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc

Tác giả : Bùi Văn Nam

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Chi tiết
Nghiên cứu xây dựng quy trình và đánh giá sự có mặt của nấm mốc và vi khuẩn hiếu khí trong không khí môi trường lao động
Nghiên cứu xây dựng quy trình và đánh giá sự có mặt của nấm mốc và vi khuẩn hiếu khí trong không khí môi trường lao động

Tác giả : Vũ Duy Thanh

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật

Chi tiết
Phân lập, đánh giá đa dạng và khả năng sinh kháng sinh của xạ khuẩn nội cộng sinh trên cây quế tại tỉnh Hòa Bình
Phân lập, đánh giá đa dạng và khả năng sinh kháng sinh của xạ khuẩn nội cộng sinh trên cây quế tại tỉnh Hòa Bình

Tác giả : Quách Ngọc Tùng

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật

Chi tiết
Thiết kế vector chuyển gen mã hóa protein kháng chất diệt cỏ glyphosate
Thiết kế vector chuyển gen mã hóa protein kháng chất diệt cỏ glyphosate

Tác giả : Nguyễn Thành Luân

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Chi tiết