Giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề Bảo vệ thực vật mà Trung tâm Học liệu &CNTT - Đại học Thái Nguyên đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và các nguồn truy cập mở trên Internet về biện pháp phòng chống sâu bệnh hại cây trồng, chống dịch bệnh, sâu hại, cải thiện môi trường sống, khu bảo tồn thực vật...Các mục chính gồm:
 + Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử; 
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.
Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.
Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Biological control of insect pests
Biological control of insect pests

Tác giả : Waterhouse, D. F.

Năm xuất bản : 1998

Nhà xuất bản : Australian Centre for International Agricultural Research

Chi tiết
Danh lục Sinh vật hại trên một số cây trồng và sản phẩm cây trồng sau thu hoạch ở Việt Nam
Danh lục Sinh vật hại trên một số cây trồng và sản phẩm cây trồng sau thu hoạch ở Việt Nam

Tác giả : Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Danh lục sinh vật hại trên một số cây trồng và sản phẩm cây trồng sau thu hoạch ở Việt Nam
Danh lục sinh vật hại trên một số cây trồng và sản phẩm cây trồng sau thu hoạch ở Việt Nam

Tác giả : Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo vệ thực vật
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo vệ thực vật

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Bài tập Thủy lực
Bài tập Thủy lực

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Sâu bệnh hại cây ăn quả và biện pháp phòng trừ
Sâu bệnh hại cây ăn quả và biện pháp phòng trừ

Tác giả : Đường, Hồng Dật

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Chi tiết
Thuốc bảo vệ thực vật
Thuốc bảo vệ thực vật

Tác giả : Nguyễn, Mạnh Chinh,Mai, Văn Quyền,Nguyễn Đăng Nghĩa

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép, hạn chế và cấm sử dụng ở Việt Nam 2004
Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép, hạn chế và cấm sử dụng ở Việt Nam 2004

Tác giả : Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Các biện pháp phòng chống dịch hai cây trồng nông nghiệp
Các biện pháp phòng chống dịch hai cây trồng nông nghiệp

Tác giả : Phạm, Văn Lầm

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Phát hiện các loài Colletotrichum gây bệnh thán thư ớt bằng phản ứng chuỗi polymerase
Phát hiện các loài Colletotrichum gây bệnh thán thư ớt bằng phản ứng chuỗi polymerase

Tác giả : Nguyễn Duy Hưng;Hà Viết Cường;Hoàng Chúng Lằm

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Rầy nâu hại lúa và biện pháp phòng trừ
Rầy nâu hại lúa và biện pháp phòng trừ

Tác giả : Phạm Văn Lầm

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Nghiên cứu khả năng sử dụng một số loài thực vật vào việc phòng trừ cỏ dai cho lúa nước ở vùng miền núi phía bắc Việt Nam
Nghiên cứu khả năng sử dụng một số loài thực vật vào việc phòng trừ cỏ dai cho lúa nước ở vùng miền núi phía bắc Việt Nam

Tác giả : Nguyễn, Hữu Hồng,Trần, Anh Dũng,Trần, Văn Định

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Nghiên cứu bón đạm vào thời kỳ làm đồng cho lúa vụ xuân tại Thái Nguyên
Nghiên cứu bón đạm vào thời kỳ làm đồng cho lúa vụ xuân tại Thái Nguyên

Tác giả : Nguyễn, Thị Lân,Lê, Tất Khương,Hoàng, Văn Phụ

Chi tiết

Tác giả : Đặng Quang Tính

Chi tiết
Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR trong chẩn đoán các bệnh virus xoắn lá và vàng mép lá trên cây dâu tây in vitro
Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR trong chẩn đoán các bệnh virus xoắn lá và vàng mép lá trên cây dâu tây in vitro

Tác giả : Dương Tấn Nhựt;Nguyễn Duy;Hà Thị Tuyết Phượng;Nguyễn Thị Thu Sương

Năm xuất bản : 2009

Chi tiết
Du nhập gien kháng đạo ôn từ loài lúa hoang sang lúa trồng (Oryza Sativa L.)
Du nhập gien kháng đạo ôn từ loài lúa hoang sang lúa trồng (Oryza Sativa L.)

Tác giả : Nguyễn Thị Lang;Phạm Thị Thu Hà

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết