Giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề Lâm Nghiệp + Quản lý tài nguyên rừng mà Trung tâm Học liệu &CNTT - Đại học Thái Nguyên đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và các nguồn truy cập mở trên Internet về Lâm nghiệp, kỹ thuật chống cháy rừng, lâm học, phục hồi rừng, lâm sản, rừng quốc gia, rừng nhiệt đới, rừng mưa, rừng già và tyài nguyên gỗ.Các mục chính gồm:
 + Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử; 
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.
Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.
Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Forest land allocation to households in Norther Vietnam
Forest land allocation to households in Norther Vietnam

Tác giả : Dinh, Ngoc Lan

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Verlag grauer

Chi tiết
Quy trình giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng tỉnh Quảng Nam
Quy trình giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng tỉnh Quảng Nam

Năm xuất bản : 2005

Nhà xuất bản : Sở Tài nguyên và Môi trường

Chi tiết
Cameroon
Cameroon

Tác giả : Essama-Nssah, B. (Boniface),Gockowski, James Jerome

Năm xuất bản : 2000

Nhà xuất bản : World Bank

Chi tiết
Quản lý rừng cộng đồng trong phát triển bền vững nông thôn vùng núi phía Bắc Việt Nam
Quản lý rừng cộng đồng trong phát triển bền vững nông thôn vùng núi phía Bắc Việt Nam

Tác giả : Đinh, Ngọc Lan

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Roadless rules
Roadless rules

Tác giả : Turner, Tom

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Island Press

Chi tiết
Lượng giá kinh tế hệ sinh thái rừng ngập mặn
Lượng giá kinh tế hệ sinh thái rừng ngập mặn

Tác giả : Nguyễn, Hoàng Trí

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Chi tiết
 The business of sustainable forestry
The business of sustainable forestry

Tác giả : Jenkins, Michael B.,Smith, Emily T.

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : Island Press

Chi tiết
The Atlantic Forest of South America
The Atlantic Forest of South America

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Island Press

Chi tiết
Community forestry in the United States
Community forestry in the United States

Tác giả : Baker, Mark,Kusel, Jonathan

Năm xuất bản : 2003

Nhà xuất bản : Island Press

Chi tiết
A
A

Tác giả : Stenberg, Luz Centeno,Siriwardana, Mahinda

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Nova Science Publishers

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Nghiên cứu một số đặc điểm rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên
Nghiên cứu một số đặc điểm rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Trịnh, Thị Ngọc Lan,Đinh, Thị Phượng

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Ảnh hưởng của chính sách quản lý và bảo vệ rừng đến phát triển rừng ở tỉnh Quảng Ninh
Ảnh hưởng của chính sách quản lý và bảo vệ rừng đến phát triển rừng ở tỉnh Quảng Ninh

Tác giả : Nguyễn, Khắc Sơn,Trần, Đình Tuấn

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật