Giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu về chủ đề Lâm Nghiệp + Quản lý tài nguyên rừng mà Trung tâm Học liệu &CNTT - Đại học Thái Nguyên đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và các nguồn truy cập mở trên Internet về Lâm nghiệp, kỹ thuật chống cháy rừng, lâm học, phục hồi rừng, lâm sản, rừng quốc gia, rừng nhiệt đới, rừng mưa, rừng già và tyài nguyên gỗ.Các mục chính gồm:
 + Tài liệu in ấn;
+CSDL điện tử; 
+Luận văn/luận án; 
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển
Tuy nhiên, thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện và cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng người dùng tin mà chỉ là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.
Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.
Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Văn Nam - Trưởng phòng Quản trị Thư viện tích hợp - email: lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Giáo trình quy hoạch lâm nghiệp
Giáo trình quy hoạch lâm nghiệp

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh

Tác giả : Trần, Thị Thu Hà

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh

Tác giả : Trần, Thị Thu Hà

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Trần, Quốc Hưng

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Trần, Quốc Hưng

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Đề cương bài giảng lâm sinh
Đề cương bài giảng lâm sinh

Tác giả : Lương, Thị Thuý Vân

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Trồng rừng như thế nào
Trồng rừng như thế nào

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Trường Đại học Chiang Mai

Chi tiết
Lâm sản ngoài gỗ
Lâm sản ngoài gỗ

Tác giả : Nguyễn, Huy Sơn,Lê, Sỹ Trung,Phan, Văn Thắng

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Sử dụng ảnh SPOT 6 xây dựng bản đồ sinh khối và trữ lượng cacbon rừng trồng thông thuần loài tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Sử dụng ảnh SPOT 6 xây dựng bản đồ sinh khối và trữ lượng cacbon rừng trồng thông thuần loài tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Tác giả : Nguyễn Hải Hòa;Trần Thị Phương Thúy;Dương Trung Hiếu;Nguyễn Thị Thu Hiền

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Giáo trình quy hoạch lâm nghiệp
Giáo trình quy hoạch lâm nghiệp

Tác giả : Trần Thị Thu Hà;Phạm Văn Điển;Nguyễn Thanh Tiến

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Thuật ngữ lâm sinh học Anh - Việt & Việt - Anh
Thuật ngữ lâm sinh học Anh - Việt & Việt - Anh

Tác giả : Đỗ Anh Tuân

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Hỏi đáp kỹ thuật canh tác trên đất dốc, trồng cây lâm nghiệp ở hộ gia đình
Hỏi đáp kỹ thuật canh tác trên đất dốc, trồng cây lâm nghiệp ở hộ gia đình

Tác giả : Nguyễn Văn Trí;Nguyễn Xuân Giao

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Chi tiết
Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Nghề trồng rừng 11
Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Nghề trồng rừng 11

Tác giả : Nguyễn Việt Cường;Phạm Quang Thu;Nguyễn Hữu Vĩnh

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Hỏi đáp kỹ thuật canh tác trên đất dốc trồng cây lâm nghiệp ở hộ gia đình
Hỏi đáp kỹ thuật canh tác trên đất dốc trồng cây lâm nghiệp ở hộ gia đình

Tác giả : Nguyễn Văn Trí;Nguyễn Xuân Giao

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Khoa học tự nhiên và công nghệ

Chi tiết
Giáo trình mô đun bảo vệ và nuôi dưỡng rừng
Giáo trình mô đun bảo vệ và nuôi dưỡng rừng

Tác giả : Phan Thanh Minh;Trần Đức Thưởng

Nhà xuất bản : Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chi tiết
Trồng cây nông nghiệp, dược liệu và đặc sản dưới tán rừng
Trồng cây nông nghiệp, dược liệu và đặc sản dưới tán rừng

Tác giả : Nguyễn Ngọc Bỉnh;Phạm Đức Tuấn

Năm xuất bản : 2002

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Chi tiết
Study on within tree variation in wood properties of Melia azedarach planted in Northern Vietnam
Study on within tree variation in wood properties of Melia azedarach planted in Northern Vietnam

Tác giả : Duong, Van Doan,Matsumura, Junji

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu một số cơ sở khoa học để phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Nghiên cứu một số cơ sở khoa học để phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

Tác giả : Phạm Trường Giang

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Đánh giá hiệu quả một số mô hình trồng rừng sản suất tại huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn
Đánh giá hiệu quả một số mô hình trồng rừng sản suất tại huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn

Tác giả : Đinh Long Xuyên

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
GIS based land use simulation of sustainable forest management and wood utilization in Thai Nguyen province, Vietnam
GIS based land use simulation of sustainable forest management and wood utilization in Thai Nguyen province, Vietnam

Tác giả : Nguyen Dang Cuong

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Universität Hamburg

Chi tiết
Study on within-tree variation in wood properties of melia azedarach planted in Northern Vietnam
Study on within-tree variation in wood properties of melia azedarach planted in Northern Vietnam

Tác giả : Dương Văn Đoàn

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Kyushu

Chi tiết
Giải pháp quản lý bền vững tài nguyên rừng vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang
Giải pháp quản lý bền vững tài nguyên rừng vườn quốc gia Du Già - Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang

Tác giả : Lương Triệu Vững

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Nông lâm

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Phát triển sinh kế bền vững của người dân phụ thuộc vào rừng tại khu vực vùng cao tỉnh Bắc Kạn
Phát triển sinh kế bền vững của người dân phụ thuộc vào rừng tại khu vực vùng cao tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Nguyễn Hải Núi;Nguyễn Quốc Chinh;Đỗ Quang Giám

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Giải pháp tổng hợp để phục hồi và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn ở Tây Nguyên
Giải pháp tổng hợp để phục hồi và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn ở Tây Nguyên

Tác giả : Trần Văn Con;Nguyễn Toàn Thắng

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Đánh giá vai trò lâm nghiệp cộng đồng tại xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Đánh giá vai trò lâm nghiệp cộng đồng tại xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Nguyễn Thị Đông;Hà Thị Thúy Vin

Năm xuất bản : 2015

Chi tiết