Tại chủ đề Hóa học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Hóa học tập hợp những tài liệu nói về  hóa lý học, hóa phân tích, hóa vô cơ, hóa hữu cơ, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Khoáng vật học
Khoáng vật học

Tác giả : Đỗ, Thị Vân Thanh,Trịnh, Hân

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Quốc gia Hà Nội

Chi tiết
The
The

Tác giả : Klein, Cornelis,Dana, James Dwight,Dutrow, Barbara

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : J. Wiley

Chi tiết
Quặng hóa Antimon miền Bắc Việt Nam
Quặng hóa Antimon miền Bắc Việt Nam

Tác giả : Nguyễn, Văn Bình,Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Chi tiết
Khoáng vật học silicat
Khoáng vật học silicat

Tác giả : Hoàng, Đức Minh

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật