Tại chủ đề Hóa học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Hóa học tập hợp những tài liệu nói về  hóa lý học, hóa phân tích, hóa vô cơ, hóa hữu cơ, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

 Isotropy subgroups of the 230 crystallographic space groups
Isotropy subgroups of the 230 crystallographic space groups

Tác giả : Stokes, Harold T, Hatch, Dorian M

Năm xuất bản : 1988

Nhà xuất bản : World Scientific

Chi tiết
Ferroelectric and antiferroelectric liquid crystals and their electro-optic applications
Ferroelectric and antiferroelectric liquid crystals and their electro-optic applications

Tác giả : Blinc, R.,Zeks, B.

Năm xuất bản : 1999

Nhà xuất bản : World Scientific

Chi tiết
Crystals and crystal structures
Crystals and crystal structures

Tác giả : Tilley, Richard. J. D.

Nhà xuất bản : John Wiley

Chi tiết
The crystal lattice
The crystal lattice

Tác giả : Kosevich. Arnold M.

Nhà xuất bản : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật