Tại chủ đề Hóa học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Hóa học tập hợp những tài liệu nói về  hóa lý học, hóa phân tích, hóa vô cơ, hóa hữu cơ, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Giáo trình Động hóa học
Giáo trình Động hóa học

Tác giả : Vũ, Thị Hậu

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Hóa học Hữu cơ 2
Hóa học Hữu cơ 2

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Hóa học hữu cơ
Hóa học hữu cơ

Tác giả : Đặng, Như Tại,Ngô, Thị Thuận

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Bài tập hóa học hữu cơ
Bài tập hóa học hữu cơ

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Hóa học Hữu cơ 1
Hóa học Hữu cơ 1

Tác giả : Nguyễn, Hữu Đĩnh,Đỗ, Đình Rãng

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Hóa học hữu cơ
Hóa học hữu cơ

Tác giả : Đặng, Như Tại,Ngô, Thị Thuận

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Hóa học Hữu cơ 2
Hóa học Hữu cơ 2

Tác giả : Đỗ, Đình Rãng,Đặng, Đình Bạch

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Bài tập hóa học hữu cơ
Bài tập hóa học hữu cơ

Tác giả : Ngô, Thị Thuận

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Tổng hợp, chuyển hóa một số xetone α,β-không no thành các hợp chất benzothiazepine đi từ p-cresol
Tổng hợp, chuyển hóa một số xetone α,β-không no thành các hợp chất benzothiazepine đi từ p-cresol

Tác giả : Lâm Thị Thu

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Nghiên cứu phân lập và định lượng catechin từ búp chè xanh tại một số địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Nghiên cứu phân lập và định lượng catechin từ búp chè xanh tại một số địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Bùi Thị Sâm

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học từ lá cây vú bò (Ficus Hirta Vahl.) phân bố tại miền trung Lào
Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học từ lá cây vú bò (Ficus Hirta Vahl.) phân bố tại miền trung Lào

Tác giả : Bounmany Thipthilarth

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính  độc tế  bào  của một số  hợp chất 2-pyrazoline, benzodiazepine đì từ p-cresol
Tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính độc tế bào của một số hợp chất 2-pyrazoline, benzodiazepine đì từ p-cresol

Tác giả : Asa Keoamphone

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Nghiên cứu thành phần hóa học loài dây cóc (Tinospora Crispa) thu hái tại Lào
Nghiên cứu thành phần hóa học loài dây cóc (Tinospora Crispa) thu hái tại Lào

Tác giả : Anin Keosavanh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Hóa học hữu cơ 3
Hóa học hữu cơ 3

Tác giả : Đỗ Đình Răng;Đặng Đình Bạch;Lê Thị Anh Đào;Nguyễn Mạnh Hà;Nguyễn Thị Thanh Phong

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Nghiên cứu phân lập một số hợp chất hóa học từ thân rễ loài thực vật tri mẫu
Nghiên cứu phân lập một số hợp chất hóa học từ thân rễ loài thực vật tri mẫu

Tác giả : Nguyễn, Thúy Quỳnh,Phạm, Văn Khang

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Nghiên cứu thành phần aglycon của loài Huệ (Polianthes tuberosa L.)
Nghiên cứu thành phần aglycon của loài Huệ (Polianthes tuberosa L.)

Tác giả : Nguyễn, Hữu Phong,Phạm, Văn Khang

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Nghiên cứu quy trình tách, chiết bột Nưa tinh chế chứa glucomannan
Nghiên cứu quy trình tách, chiết bột Nưa tinh chế chứa glucomannan

Tác giả : Nguyễn, Văn Sự,Nguyễn, Thị Thanh hương

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Nghiên cứu xây dựng qui trình xác định hàm lượng glucomannan trong bột Nưa của một số loài thuộc chi Amorphophallus tại Tây Nguyên
Nghiên cứu xây dựng qui trình xác định hàm lượng glucomannan trong bột Nưa của một số loài thuộc chi Amorphophallus tại Tây Nguyên

Tác giả : Nguyễn, Thị Thanh Thảo,Lê, Minh Hà,Nguyễn, Thị Thanh Hương

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật