Tại chủ đề Hóa học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Hóa học tập hợp những tài liệu nói về  hóa lý học, hóa phân tích, hóa vô cơ, hóa hữu cơ, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Một số phản ứng trong hoá vô cơ
Một số phản ứng trong hoá vô cơ

Tác giả : Nguyễn, Duy Ái

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Hóa học vô cơ
Hóa học vô cơ

Tác giả : Vũ, Văn Độ

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Bài tập hóa học vô cơ
Bài tập hóa học vô cơ

Tác giả : Triệu, Thị Nguyệt

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Luyện giải nhanh các bài toán trắc nghiệm hoá học
Luyện giải nhanh các bài toán trắc nghiệm hoá học

Tác giả : Nguyễn, Hữu Thạc,Nguyễn, Hoài Nam,Phạm, Đình Thành

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Giáo trình thực hành tổng hợp Hóa học vô cơ
Giáo trình thực hành tổng hợp Hóa học vô cơ

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học Sư Phạm

Chi tiết
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hóa học 12
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hóa học 12

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : NXB Hà Nội

Chi tiết
The
The

Tác giả : Hoffman, Darleane C.,Ghiorso, Albert,Seaborg, Glenn T.

Năm xuất bản : 2000

Nhà xuất bản : ICP

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư

Tác giả : Nguyễn, Thị Hiền Lan

Năm xuất bản : 2013

Chi tiết
Hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư
Hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư

Tác giả : Nguyễn, Thị Hiền Lan

Năm xuất bản : 2013

Chi tiết
Tổng hợp và nghiên cứu tính chất phức chất 3,4 - Hihydroxyxinamat của một số nguyên tố đất hiếm nặng
Tổng hợp và nghiên cứu tính chất phức chất 3,4 - Hihydroxyxinamat của một số nguyên tố đất hiếm nặng

Tác giả : Phạm Thị Hoa

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Nghiên cứu chế tạo than từ tre sử dụng tác nhân hoạt hóa là H3PO4, K2CO3 và khảo sát khả năng hấp phụ metylen xanh
Nghiên cứu chế tạo than từ tre sử dụng tác nhân hoạt hóa là H3PO4, K2CO3 và khảo sát khả năng hấp phụ metylen xanh

Tác giả : Phùng Thị Ngọc Anh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 biến tính bằng Ag2O
Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 biến tính bằng Ag2O

Tác giả : Phạm Trung Dũng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Giáo trình thực hành tổng hợp hóa học vô cơ
Giáo trình thực hành tổng hợp hóa học vô cơ

Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Chi;Phạm Đức Doãn;Lê Thị Hồng Hải;Lê Hải Đăng;Lương Thiện Tài;Đinh Thị Hiền

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Đại học Sư Phạm

Chi tiết
Bài tập hóa học vô cơ
Bài tập hóa học vô cơ

Tác giả : Triệu Thị Nguyệt

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác của Oxit Nano ZnFe2O4
Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác của Oxit Nano ZnFe2O4

Tác giả : Trần, Thị Mai Loan,Lê, Hữu Thiềng

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tổng hợp, nghiên cứu tính chất phức chất benzoat của một số nguyên tố đất hiếm nhẹ
Tổng hợp, nghiên cứu tính chất phức chất benzoat của một số nguyên tố đất hiếm nhẹ

Tác giả : Ngọ, Duy Tuấn,Nguyễn, Thị Hiền Lan

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của oxit nano ZnO có pha tạp Cu2+, Sr2+
Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của oxit nano ZnO có pha tạp Cu2+, Sr2+

Tác giả : Nguyễn, Thị Kiều Trang,Nguyễn, Thị Tố Loan

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu tổng hợp oxit nano MgAl2O4, MgFe2O4 và bước đầu thăm dò ứng dụng của chúng
Nghiên cứu tổng hợp oxit nano MgAl2O4, MgFe2O4 và bước đầu thăm dò ứng dụng của chúng

Tác giả : Nguyễn, Hoàng Phương,Nguyễn, Thị Tố Loan

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật