Tại chủ đề Hóa học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Hóa học tập hợp những tài liệu nói về  hóa lý học, hóa phân tích, hóa vô cơ, hóa hữu cơ, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Hóa học phân tích
Hóa học phân tích

Tác giả : Nguyễn, Tinh Dung

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Hóa học phân tích
Hóa học phân tích

Tác giả : Nguyễn, Tinh Dung

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Phân tích lí - hoá
Phân tích lí - hoá

Tác giả : Hồ, Viết Quý

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Giáo trình Hóa học phân tích
Giáo trình Hóa học phân tích

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Giáo trình thí nghiệm hóa phân tích
Giáo trình thí nghiệm hóa phân tích

Tác giả : Dương, Thị Tú Anh,Mai, Xuân Trường

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Mai, Xuân Trường

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư
Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư

Tác giả : Mai, Xuân Trường

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết
Hóa phân tích
Hóa phân tích

Tác giả : Bộ Y tế

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Giáo dục Việ Nam

Chi tiết
 Cơ sở Hóa học phân tích hiện đại
Cơ sở Hóa học phân tích hiện đại

Tác giả : Hồ, Viết Quý

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Nghiên cứu hấp phụ một số thuốc nhuộm trên đá ong biến tính
Nghiên cứu hấp phụ một số thuốc nhuộm trên đá ong biến tính

Tác giả : Nguyễn Thị Linh Trang

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Bài tập trắc nghiệm hóa phân tích
Bài tập trắc nghiệm hóa phân tích

Tác giả : Vương Trường Xuân;Phạm Thị Thu Hà;Nguyễn Thị Thu Thúy;Nguyễn Thị Kim Ngân

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Phân tích và đánh giá mức độ ô nhiễm đồng, chì trong bụi đường tại thành phố Bắc Ninh
Phân tích và đánh giá mức độ ô nhiễm đồng, chì trong bụi đường tại thành phố Bắc Ninh

Tác giả : Nguyễn Thị Nhung

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Các tham số chuyển động electron của hỗn hợp khí Xe-He trong phòng điện khí
Các tham số chuyển động electron của hỗn hợp khí Xe-He trong phòng điện khí

Tác giả : Phạm Xuân Hiển;Trần Thanh Sơn;Đỗ Anh Tuấn

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Hệ số Ion hóa Townsend thứ nhất trong hỗn hợp khí SiH4-O2
Hệ số Ion hóa Townsend thứ nhất trong hỗn hợp khí SiH4-O2

Tác giả : Phạm Xuân Hiển;Trần Thanh Sơn;Đỗ Anh Tuấn

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Phân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong cây cỏ mần trầu (Eleusine Indica Gagerth)
Phân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong cây cỏ mần trầu (Eleusine Indica Gagerth)

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Hằng,Vương, Trường Xuân

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu phân tích cấu trúc, tính chất của vật liệu compozit cacbon-cacbon
Nghiên cứu phân tích cấu trúc, tính chất của vật liệu compozit cacbon-cacbon

Tác giả : Vũ, Thu Thủy,Lê, Văn Thụ

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Phân tích xác định thành phần và các đặc trưng của composite canxi hydroxyapatite với alginate
Phân tích xác định thành phần và các đặc trưng của composite canxi hydroxyapatite với alginate

Tác giả : Đào, Thị Thanh Tâm,Phan, Thị Ngọc Bích

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Phân tích cấu trúc của một số hợp chất giữa Betulin với 1,2-diaminobenzene
Phân tích cấu trúc của một số hợp chất giữa Betulin với 1,2-diaminobenzene

Tác giả : Nguyễn, Thị Hương,Đặng, Thị Tuyết Anh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Phân tích hàm lượng vết của một số kim loại nặng trong cây sài đất
Phân tích hàm lượng vết của một số kim loại nặng trong cây sài đất

Tác giả : Hoàng Mạnh Hùng,Vương, Xuân Trường

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu khả năng hấp phụ xanh metylen và tím tinh thể của đá ong biến tính
Nghiên cứu khả năng hấp phụ xanh metylen và tím tinh thể của đá ong biến tính

Tác giả : Trương, Thị Hoa,Ngô, Thị Mai Việt

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu phân tích chất lượng một số kháng sinh chứa Cefotaxim trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Nghiên cứu phân tích chất lượng một số kháng sinh chứa Cefotaxim trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tác giả : Đỗ Văn Minh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Nghiên cứu hàm luợng Pb, Cd và As trong cây nghể bụi phân bố tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
Nghiên cứu hàm luợng Pb, Cd và As trong cây nghể bụi phân bố tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Tác giả : Đặng Thị Thu Thủy

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Chế tạo vật liệu nano ZnO bằng phương pháp điện hóa và định hướng ứng dụng
Chế tạo vật liệu nano ZnO bằng phương pháp điện hóa và định hướng ứng dụng

Tác giả : Đỗ Hải Linh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc, tính chất của hệ nano lõi vỏ Alginat/Chitosan - Lovastatin
Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc, tính chất của hệ nano lõi vỏ Alginat/Chitosan - Lovastatin

Tác giả : Bùi Vinh Quang

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Phân tích đặc trưng cấu trúc, tính chất của graphen oxit biến tính
Phân tích đặc trưng cấu trúc, tính chất của graphen oxit biến tính

Tác giả : Nguyễn Thị Hằng

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của vật liệu compozit cacbon - hắc ín và ứng dụng
Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của vật liệu compozit cacbon - hắc ín và ứng dụng

Tác giả : Nguyễn Thị Bích Ngọc

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Nghiên cứu xử lý Cr(VI) trong nước bằng phương pháp keo tụ điện hóa
Nghiên cứu xử lý Cr(VI) trong nước bằng phương pháp keo tụ điện hóa

Tác giả : Nguyễn Ngọc Tuấn

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Nghiên cứu khả năng giải phóng chất ức chế ăn mòn trên hệ Hybrid Hydrotalcit - Graphen Oxit
Nghiên cứu khả năng giải phóng chất ức chế ăn mòn trên hệ Hybrid Hydrotalcit - Graphen Oxit

Tác giả : Long Thị Thu Hiền

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Phân tích, đánh giá chất lượng quả dưa chuột bằng phương pháp bảo quản dùng màng Chitosan
Phân tích, đánh giá chất lượng quả dưa chuột bằng phương pháp bảo quản dùng màng Chitosan

Tác giả : Đỗ Thị Thanh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Khoa học

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật