Tại chủ đề Hóa học chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Hóa học tập hợp những tài liệu nói về  hóa lý học, hóa phân tích, hóa vô cơ, hóa hữu cơ, ...Các mục chính gồm:
+ Giáo trình và tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí
+ Luận án / Luận văn;  
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         
 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

Từ khóa đề xuất

Cơ sở lí thuyết Hóa học
Cơ sở lí thuyết Hóa học

Tác giả : Nguyễn, Đình Chi

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Hóa lí
Hóa lí

Tác giả : Trần, Văn Nhân,Nguyễn, Thạc Sửu,Nguyễn, Văn Tuế

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Hóa lí
Hóa lí

Tác giả : Trần, Văn Nhân,Nguyễn, Thạc Sửu,Nguyễn, Văn Tuế

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Cơ sở hóa học lập thể
Cơ sở hóa học lập thể

Tác giả : Đặng, Như Tại

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Hóa lí
Hóa lí

Tác giả : Nguyễn, Văn Tuế

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Giáo trình thí nghiệm hóa học ở trường phổ thông
Giáo trình thí nghiệm hóa học ở trường phổ thông

Tác giả : Hoàng, Thị Chiên

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Dung dịch hoạt hóa điện hóa công nghệ và ứng dụng
Dung dịch hoạt hóa điện hóa công nghệ và ứng dụng

Tác giả : Nguyễn, Hoài Châu,Bakhir, V.M.,Ngô, Quốc Bưu

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Chi tiết
Giáo trình Hóa keo
Giáo trình Hóa keo

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Chi tiết
Cơ sở lí thuyết các quá trình hóa học
Cơ sở lí thuyết các quá trình hóa học

Tác giả : Vũ, Đăng Độ

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
 The photomagneton and quantum field theory
The photomagneton and quantum field theory

Tác giả : Hasanein, A. A,Evans, Myron W

Năm xuất bản : 1994

Nhà xuất bản : World Scientific

Chi tiết
Điên hóa học
Điên hóa học

Tác giả : Ngô Quốc Quyền;Trần Thị Thanh Thủy

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Bách Khoa

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật