Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề KHOA HỌC MÁY TÍNH mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và từ nguồn truy cập mở trên Internet. Ngành Khoa học máy tính gồm các kiến thức chuyên sâu về Khoa học Máy tính như: cấu trúc máy tính, hệ điều hành, ngôn ngữ lập trình phần mềm và phần cứng, trí tuệ nhân tạo, bảo mật và an toàn máy tính, xử lý dữ liệu khối lượng lớn từ mạng internet và các mạng xã hội, thiết kế và phát triển các ứng dụng cho các thiết bị di động và môi trường web…Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Luận án / Luận văn;
+ Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

 

 

Từ khóa đề xuất

Creating digital animations
Creating digital animations

Tác giả : Breen, Derek

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
JavaScript and jQuery for data analysis and visualization
JavaScript and jQuery for data analysis and visualization

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
AWS for Admins for dummies
AWS for Admins for dummies

Tác giả : Mueller, John Paul

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : John Wiley and Sons

Chi tiết
Adventures in coding
Adventures in coding

Tác giả : Holland, Eva,Minnick, Chris

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : John Wiley and Sons

Chi tiết
Learning processing
Learning processing

Tác giả : Shiffman, Daniel

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Morgan Kaufmann

Chi tiết
Thiết kế mô hình 3D AutoCAD 2008
Thiết kế mô hình 3D AutoCAD 2008

Tác giả : Nguyễn, Độ

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Artificial intelligence
Artificial intelligence

Tác giả : Trần, Hoài Linh,Trương, Tuấn Anh

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Thiết kế mô hình  Autocad 2008
Thiết kế mô hình Autocad 2008

Tác giả : Nguyễn, Độ

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Xây dựng

Chi tiết
Redesign your library website
Redesign your library website

Tác giả : Wittmann, Stacy Ann

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Libraries Unlimited ABC CliO

Chi tiết
Professional ASP.NET MVC 4
Professional ASP.NET MVC 4

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Kỹ thuật tìm kiếm ảnh trên cơ sở biểu đồ màu mờ
Kỹ thuật tìm kiếm ảnh trên cơ sở biểu đồ màu mờ

Tác giả : Trần, Quốc Bảo,Đặng, Văn Đức

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Kỹ thuật tìm kiếm video theo nội dung
Kỹ thuật tìm kiếm video theo nội dung

Tác giả : Lê, Hương Giang,Đặng, Văn Đức

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu phương pháp tra cứu ảnh sử dụng phân cụm gia tăng với phản hồi liên quan
Nghiên cứu phương pháp tra cứu ảnh sử dụng phân cụm gia tăng với phản hồi liên quan

Tác giả : Nguyễn, Văn Toàn,Nguyễn, Hữu Quỳnh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Mô hình Markov ẩn và ứng dụng xây dựng hệ thống nhận dạng tiếng nói
Mô hình Markov ẩn và ứng dụng xây dựng hệ thống nhận dạng tiếng nói

Tác giả : Nguyễn, Thị Thu Huyền,Vũ, Vinh Quang

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Mô phỏng không gian di tích Hor pha keo Viêng Chăn bằng đồ họa 3D
Mô phỏng không gian di tích Hor pha keo Viêng Chăn bằng đồ họa 3D

Tác giả : Vilasone, Doungphachan,Vũ, Đức Thái

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu kĩ thuật sift trong trích trọn đặc trưng, xây dựng ứng dụng tìm kiếm ảnh
Nghiên cứu kĩ thuật sift trong trích trọn đặc trưng, xây dựng ứng dụng tìm kiếm ảnh

Tác giả : Hoàng, Hà Hải Nam,Vũ, Vinh Quang

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Interpretation visuelle de gestes pour I'interaction homme - machine
Interpretation visuelle de gestes pour I'interaction homme - machine

Tác giả : Nguyen, Van Toi,Domenger, Jean Philippe

Chi tiết
Nguyên cứu phương pháp tra cứu ảnh nhanh sử dụng phân cụm phổ
Nguyên cứu phương pháp tra cứu ảnh nhanh sử dụng phân cụm phổ

Tác giả : Nguyễn, Thị Thanh Thủy,Nguyễn, Hữu Quỳnh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật