Tại chủ đề Khoa học chính trị chúng tôi giới thiệu nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và ngiên cứu mà thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website trên thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Trong chủ đề Khoa học chính trị tập hợp những tài liệu nói về hệ thống chính quyền và nhà nước;dân quyền và quyền chính trị;quan hệ quốc tế;quá trình lập pháp....Các mục chính gồm:

+ Giáo trình và Tài liệu tham khảo;
+ Báo, tạp chí;
+ Luận án / Luận văn;

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;         

 Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths.Lê Văn Nam - email:  lvnam@tnu.edu.vn

 

Từ khóa đề xuất

Giáo trình chính trị
Giáo trình chính trị

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Phương pháp dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông
Phương pháp dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

Năm xuất bản : 2011

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Chi tiết
Giáo trình lịch sử nhà nước và Pháp luật thế giới
Giáo trình lịch sử nhà nước và Pháp luật thế giới

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Chi tiết
Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, những tiếng nói hòa bình và công lý
Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, những tiếng nói hòa bình và công lý

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Chi tiết
Giáo trình Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa
Giáo trình Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa

Tác giả : Trần, Thị Lan

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Giáo trình địa lý biển đông
Giáo trình địa lý biển đông

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Biển, đảo Việt Nam nguồn cội từ bao đời
Biển, đảo Việt Nam nguồn cội từ bao đời

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Chi tiết
The Hoang Sa and Truong Sa archipelagoes part of Vietnam's territory
The Hoang Sa and Truong Sa archipelagoes part of Vietnam's territory

Tác giả : Nguyen, Q. Thang,Ngoc Bach

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Ho Chi Minh city genaral publishing house

Chi tiết
Lịch sử Đảng bộ phường Thịnh Đán (1946-2017)
Lịch sử Đảng bộ phường Thịnh Đán (1946-2017)

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Kỷ yếu đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020
Kỷ yếu đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020

Tác giả : Đảng bộ tỉnh Phú Thọ

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phòng con người Việt Nam
Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phòng con người Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Văn Tuyên

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Đảng của giai cấp công nhân trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Đảng của giai cấp công nhân trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả : Lê Văn Hiếu

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Giáo dục ý thức chính trị cho học sinh trường Trung cấp nghề cơ khí I Hà Nội
Giáo dục ý thức chính trị cho học sinh trường Trung cấp nghề cơ khí I Hà Nội

Tác giả : Lê, Thu Hoài,Ngô, Thị Lan Anh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
An toàn nợ công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
An toàn nợ công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Tác giả : Tạ Đức Thanh

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : 2017

Chi tiết
Công nghệ hỗ trợ ngành sản xuất ô tô ở Việt Nam
Công nghệ hỗ trợ ngành sản xuất ô tô ở Việt Nam

Tác giả : Nam Trung Trương

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị Quốc Gia HCM

Chi tiết
Quản lý bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện của tỉnh Vĩnh Phúc
Quản lý bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện của tỉnh Vĩnh Phúc

Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Sáng

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Chi tiết
Hoàn thiện bộ máy chính quyền cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hoàn thiện bộ máy chính quyền cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tác giả : Trịnh Tuấn Thành

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Quy hoạch cán bộ diện Ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý ở đồng bằng Bắc bộ giai đoạn hiện nay
Quy hoạch cán bộ diện Ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý ở đồng bằng Bắc bộ giai đoạn hiện nay

Tác giả : Trần Thị Thanh Nhàn

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị Quốc gia

Chi tiết
Biện pháp quản lý hoạt động thực tế ở Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Uông Bí, Quảng Ninh
Biện pháp quản lý hoạt động thực tế ở Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

Tác giả : Bùi Thị Kim Anh

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Chi tiết
Hoạt động của mặt trận tổ quốc xã, phường, thị trấn tỉnh Bắc Ninh trong thực hiện dân chủ ở cơ sở hiện nay
Hoạt động của mặt trận tổ quốc xã, phường, thị trấn tỉnh Bắc Ninh trong thực hiện dân chủ ở cơ sở hiện nay

Tác giả : Nguyễn Văn Phương

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị

Chi tiết
Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh ở các doanh nghiệp quân đội giai đoạn hiện nay
Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh ở các doanh nghiệp quân đội giai đoạn hiện nay

Tác giả : Nguyễn Trường Sơn

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị

Chi tiết
Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay
Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay

Tác giả : Phan Sỹ Thanh

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị

Chi tiết
Xây dựng Đảng
Xây dựng Đảng

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Ban tổ chức trung ương Đảng

Chi tiết
Lý luận chính trị và truyền thông
Lý luận chính trị và truyền thông

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chi tiết
Công tác trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (2008-2017)
Công tác trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (2008-2017)

Tác giả : Nguyễn Văn Thắng;Nguyễn Văn Viên

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Điều kiện chính trị cho sự phát triển con người Việt Nam hiện nay
Điều kiện chính trị cho sự phát triển con người Việt Nam hiện nay

Tác giả : Nguyễn Ngọc Hà;Chu Thị Thanh Vui

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Cơ chế xử lý tham nhũng chính sách
Cơ chế xử lý tham nhũng chính sách

Tác giả : Lưu Thúy Hồng

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết

Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (http://www.vjol.info)

 Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG (http://db.vista.gov.vn/)

Tạp chí lý luận chính trị (http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php)

CSDL Luận văn, Luận án (http://search.proquest.com/pqcentral/index)

CSDL Luận văn, Luận án (http://www.theses.com)

Open Access Theses and Dissertations (https://oatd.org/)

Tạp chí về khoa học chính trị (https://onlinelibrary.wiley.com/)

Tạp chí về khoa học chính trị (https://www.cambridge.org/core/journals/political-analysis)

Tạp chí về khoa học chính trị (https://www.annualreviews.org/loi/polisci)

CSDL tạp chí truy cập mở- vật lý học (http://www.kkhsou.in/library/oajse/subjects/physics.html)

Tạp chí về khoa học chính trị (The journal of politics)

Chỉ dẫn tạp chí miễn phí (DOAJ – Directory of Open Access Journals) (https://doaj.org)

Free ebooks - Project Gutenberg (https://www.gutenberg.org/)

The DOAJ site and its metadata are licensed under CC BY-SA (https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%2C%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22index.classification.exact%22%3A%22Medicine%22%7D%7D%5D%7D%7D%7D%7D%7D#.XHZETqAxWUk)

Open Access Journals (http://www.kkhsou.in/library/oajse/subjects/political_science.html)

Tạp chí về khoa học chính trị (https://www.jstor.org/journal/jpolitics)