Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề KHOA HỌC MÁY TÍNH mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và từ nguồn truy cập mở trên Internet. Ngành Khoa học máy tính gồm các kiến thức chuyên sâu về Khoa học Máy tính như: cấu trúc máy tính, hệ điều hành, ngôn ngữ lập trình phần mềm và phần cứng, trí tuệ nhân tạo, bảo mật và an toàn máy tính, xử lý dữ liệu khối lượng lớn từ mạng internet và các mạng xã hội, thiết kế và phát triển các ứng dụng cho các thiết bị di động và môi trường web…Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Luận án / Luận văn;
+ Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

 

 

Từ khóa đề xuất

Giáo trình công nghệ phần mềm nâng cao
Giáo trình công nghệ phần mềm nâng cao

Tác giả : Lê, Văn Phùng,Nguyễn, Văn Tảo

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Writing computer code
Writing computer code

Tác giả : Minnick, Chris,Holland, Eva

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Adventures in coding
Adventures in coding

Tác giả : Holland, Eva,Minnick, Chris

Năm xuất bản : 2016

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons, Inc

Chi tiết
Java programming
Java programming

Tác giả : Fain, Yakov

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Python for kids for dummies
Python for kids for dummies

Tác giả : Scott, Brendan

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons, Inc.

Chi tiết
Getting a coding job for dummies
Getting a coding job for dummies

Tác giả : Abraham, Nikhil,Taylor, Kathleen,Smith, Bud E.

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons, Inc.

Chi tiết
Microsoft Office 2016 at work for dummies
Microsoft Office 2016 at work for dummies

Tác giả : Wempen, Faithe

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Chi tiết
Beginning Spring
Beginning Spring

Tác giả : Çalişkan, Mert,Höller, Jũrgen

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Wrox, a Wiley brand

Chi tiết
Engineering a compiler
Engineering a compiler

Tác giả : Cooper, Keith D.,Torczon, Linda

Nhà xuất bản : Elsevier/Morgan Kaufmann

Chi tiết
TCP/IP sockets in C
TCP/IP sockets in C

Tác giả : Donahoo, Michael J.,Calvert, Kenneth L.

Năm xuất bản : 2009

Nhà xuất bản : Morgan Kaufmann

Chi tiết
Xây dựng cơ sở dữ liệu và module tra cứu hình ảnh nảy mầm của một số giống lúa phổ biến ở Việt Nam
Xây dựng cơ sở dữ liệu và module tra cứu hình ảnh nảy mầm của một số giống lúa phổ biến ở Việt Nam

Tác giả : Vũ Thị Lưu;Trần Thị Thu Huyền;Nguyễn Thị Huyền;Nguyễn Thị Thủy

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu một số vân đề về BIG data và ứng dụng trong phân tích kinh doanh
Nghiên cứu một số vân đề về BIG data và ứng dụng trong phân tích kinh doanh

Tác giả : Phạm Việt Anh

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Xây dựng mô hình không gian ba chiều từ nguồn dữ liệu địa lý tình nguyện
Xây dựng mô hình không gian ba chiều từ nguồn dữ liệu địa lý tình nguyện

Tác giả : Nguyễn Khắc Năng;Nguyễn Đức Lộc;Trần Trọng Phương

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Phương pháp phát hiện mặt người sử dụng đặc trưng HOG
Phương pháp phát hiện mặt người sử dụng đặc trưng HOG

Tác giả : Đinh, Quang Huy,Nguyễn, Toàn Thắng

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tìm hiểu xây dựng thuật toán giấu tin mật và ứng dụng
Tìm hiểu xây dựng thuật toán giấu tin mật và ứng dụng

Tác giả : Vũ, Thị Tâm,Hồ, Văn Canh

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Ứng dụng máy trạng thái trong quản lý giao tác
Ứng dụng máy trạng thái trong quản lý giao tác

Tác giả : Đàm, Thị Thanh Hằng,Nguyễn, Xuân Huy

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Các thuật toán quản lý khóa chốt trong cơ sở dữ liệu phân tán
Các thuật toán quản lý khóa chốt trong cơ sở dữ liệu phân tán

Tác giả : Đỗ, Thị Lợi,Nguyễn, Xuân Huy

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nhận diện khuôn mặt người sử dụng Wavelet và Principle component analysis (PCA)
Nhận diện khuôn mặt người sử dụng Wavelet và Principle component analysis (PCA)

Tác giả : Vũ, Thái Linh,Nguyễn, Toàn Thắng

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu xây dựng lược đồ chữ ký số trên cơ sở bài toán phân tích số
Nghiên cứu xây dựng lược đồ chữ ký số trên cơ sở bài toán phân tích số

Tác giả : Cao, Hùng Phương,Nguyễn, Ngọc Cương

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định
Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định

Tác giả : Vũ, Trọng Thể,Nguyễn, Tân Ân

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Mô hình 3D và một số kỹ thuật mô hình hóa 3D trong mô phỏng
Mô hình 3D và một số kỹ thuật mô hình hóa 3D trong mô phỏng

Tác giả : Nguyễn, Thị Hằng,Đỗ, Năng Toàn

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật