Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề KHOA HỌC MÁY TÍNH mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và từ nguồn truy cập mở trên Internet. Ngành Khoa học máy tính gồm các kiến thức chuyên sâu về Khoa học Máy tính như: cấu trúc máy tính, hệ điều hành, ngôn ngữ lập trình phần mềm và phần cứng, trí tuệ nhân tạo, bảo mật và an toàn máy tính, xử lý dữ liệu khối lượng lớn từ mạng internet và các mạng xã hội, thiết kế và phát triển các ứng dụng cho các thiết bị di động và môi trường web…Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Luận án / Luận văn;
+ Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

 

 

Từ khóa đề xuất

Java programming for Android developers for dummies
Java programming for Android developers for dummies

Tác giả : Burd, Barry

Nhà xuất bản : For Dummies, a Wiley Brand

Chi tiết
Building the internet of things
Building the internet of things

Tác giả : Kranz, Maciej

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
Raspberry Pi for kids for dummies
Raspberry Pi for kids for dummies

Tác giả : Wentk, Richard

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons, Inc.

Chi tiết
Computer organization and design
Computer organization and design

Tác giả : Patterson, David A.,Hennessy, John L.

Nhà xuất bản : Elsevier/Morgan Kaufmann

Chi tiết
Giáo trình tin học đại cương
Giáo trình tin học đại cương

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
GIS và công nghệ quảng bá thông tin
GIS và công nghệ quảng bá thông tin

Tác giả : Nguyễn, Thanh Hà,Đoàn, Thanh Hải,Nguyễn, Đức Mùi

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : Đại học Thái Nguyên

Chi tiết
Nghiên cứu kỹ thuật xử lý ảnh ứng dụng phát hiện khối u trong gan
Nghiên cứu kỹ thuật xử lý ảnh ứng dụng phát hiện khối u trong gan

Tác giả : Lê Thị Hà Phương

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Phân tích mức độ an toàn của ứng dụng Android dựa trên học máy
Phân tích mức độ an toàn của ứng dụng Android dựa trên học máy

Tác giả : Đỗ Quốc Lưu

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chi tiết
 Nghiên cứu thuật toán nội suy sử dụng mạng Nơron RBF trong phương pháp lập luận mờ dựa trên đại số gia tử và ứng dụng trong điều khiển
Nghiên cứu thuật toán nội suy sử dụng mạng Nơron RBF trong phương pháp lập luận mờ dựa trên đại số gia tử và ứng dụng trong điều khiển

Tác giả : Đinh Thị Phương

Năm xuất bản : 2019

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán. Tập 1
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán. Tập 1

Tác giả : Trần Thông Quế

Năm xuất bản : 2014

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Building machine learning systems with Python
Building machine learning systems with Python

Tác giả : Willi Richert

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Packt Publishing

Chi tiết
Blog design for dummies
Blog design for dummies

Tác giả : Melissa Culbertson

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Wiley

Chi tiết
 Giáo trình máy tính và mạng máy tính
Giáo trình máy tính và mạng máy tính

Tác giả : Phạm Ngọc Thắng;Nguyễn Tiến Dũng

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Giáo dục

Chi tiết
Practical guide to cluster anlysis in R
Practical guide to cluster anlysis in R

Tác giả : Alboukadel Kassambara

Năm xuất bản : 2017

Nhà xuất bản : AlboukadelKassambara

Chi tiết
PHP, My SQL, Java Script HTML5 all in one for dummies
PHP, My SQL, Java Script HTML5 all in one for dummies

Tác giả : Steven Suehring;Janet Valade

Năm xuất bản : 2013

Nhà xuất bản : Hoboken, New Jersey

Chi tiết
Tìm hiểu kỹ thuật tóm tắt đa văn bản tiếng Việt sử dụng mô hình đồ thị
Tìm hiểu kỹ thuật tóm tắt đa văn bản tiếng Việt sử dụng mô hình đồ thị

Tác giả : Đào Thành Chuyên,Nguyễn, Ngọc Cương

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Intelligent parking assist system based on internet of things technologies
Intelligent parking assist system based on internet of things technologies

Tác giả : Pham, Thanh Nam

Năm xuất bản : 2018

Chi tiết
Nghiên cứu trích chọn đặc trưng ứng dụng cho tìm kiếm từ trong ảnh tài liệu
Nghiên cứu trích chọn đặc trưng ứng dụng cho tìm kiếm từ trong ảnh tài liệu

Tác giả : Lê, Xuân Long,Ngô, Quốc Tạo

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Chữ ký số và ứng dụng xác thực thông tin trong các dịch vụ Interrnet Banking
Chữ ký số và ứng dụng xác thực thông tin trong các dịch vụ Interrnet Banking

Tác giả : Ngô, Ngọc Cương,Đỗ, Trung Tuấn

Năm xuất bản : 2017

Chi tiết
Thiết kế giáo án điện tử học phần: kỹ thuật số
Thiết kế giáo án điện tử học phần: kỹ thuật số

Tác giả : Phạm, Minh Tân

Năm xuất bản : 2009

Chi tiết
Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định
Tích hợp quan hệ trôi trong bài toán ra quyết định

Tác giả : Vũ Trọng Thể

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Tìm hiểu xây dựng thuật toán giấu tin mật và ứng dụng
Tìm hiểu xây dựng thuật toán giấu tin mật và ứng dụng

Tác giả : Vũ Thị Tâm

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Nhận diện khuôn mặt người sử dụng Wavelet và Principle component analysis (PCA)
Nhận diện khuôn mặt người sử dụng Wavelet và Principle component analysis (PCA)

Tác giả : Vũ Thái Linh

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Tóm tắt văn bản dựa vào trích xuất câu
Tóm tắt văn bản dựa vào trích xuất câu

Tác giả : Nông Tiến Công

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Nghiên cứu Công nghệ mã vạch 2 chiều nhập dữ liệu trong Form và ứng dụng
Nghiên cứu Công nghệ mã vạch 2 chiều nhập dữ liệu trong Form và ứng dụng

Tác giả : Nguyễn Văn Ngân

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Kỹ thuật tìm kiếm ảnh trên cơ sở biểu đồ màu mờ
Kỹ thuật tìm kiếm ảnh trên cơ sở biểu đồ màu mờ

Tác giả : Trần Quốc Bảo

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Mô hình 3D và một số kỹ thuật mô hình hóa 3D trong mô phỏng
Mô hình 3D và một số kỹ thuật mô hình hóa 3D trong mô phỏng

Tác giả : Nguyễn Thị Hằng

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Công nghê thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Các thuật toán quản lý khóa chốt trong cơ sở dữ liệu phân tán
Các thuật toán quản lý khóa chốt trong cơ sở dữ liệu phân tán

Tác giả : Đỗ Thị Lợi

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Ứng dụng phân cụm dữ liệu trong quản lý bảo hiểm tại Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội
Ứng dụng phân cụm dữ liệu trong quản lý bảo hiểm tại Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội

Tác giả : Đỗ Phương Dung

Năm xuất bản : 2018

Nhà xuất bản : Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Chi tiết
Thông tin và truyền thông Thái Nguyên
Thông tin và truyền thông Thái Nguyên

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Trung tâm Công nghệ Thông tin Truyền thông

Chi tiết
The computer journal
The computer journal

Năm xuất bản : 2008

Nhà xuất bản : Oxford journals

Chi tiết
Computer music journal
Computer music journal

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : MIT press

Chi tiết
Thế giới vi tính
Thế giới vi tính

Nhà xuất bản : Hồ Chí Minh

Chi tiết
Điện tử
Điện tử

Năm xuất bản : 2006

Nhà xuất bản : Hội vô tuyến điện tử Việt Nam

Chi tiết
E-Chíp
E-Chíp

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Công nghệ Thông tin Viễn thông Truyền thông

Chi tiết
PC World VietNam - Thế giới vi tính
PC World VietNam - Thế giới vi tính

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết
Thế giới số
Thế giới số

Năm xuất bản : 2007

Nhà xuất bản : [ sn ]

Chi tiết
Một giải pháp tìm kích thước thật của đối tượng trong ảnh chụp kỹ thuật số
Một giải pháp tìm kích thước thật của đối tượng trong ảnh chụp kỹ thuật số

Tác giả : Phùng Thế Huân;Hoàng Thị Cành

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Xây dựng môi trường ảo hóa tự động phân tích hành vi mã độc
Xây dựng môi trường ảo hóa tự động phân tích hành vi mã độc

Tác giả : Nguyễn Văn Cường;Nguyễn Hiếu Minh;Đỗ Thị Bắc

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Ứng dụng nội suy Newton trong khôi phục dữ liệu chuỗi thời gian
Ứng dụng nội suy Newton trong khôi phục dữ liệu chuỗi thời gian

Tác giả : Lê Triệu Tuấn;Nguyễn Văn Giáp;Đỗ Văn Đại

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

Tác giả : Dương Thị Nhung;Nguyễn Văn Sự;Đinh Đức Hoàng

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Điều khiển dự báo thích nghi bằng mô hình mờ
Điều khiển dự báo thích nghi bằng mô hình mờ

Tác giả : Lê Thị Thu Huyền;Vũ Thị Oanh;Bùi Thu Thủy

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Về phương pháp Gradient descent giải bài toán tối ưu trong học máy
Về phương pháp Gradient descent giải bài toán tối ưu trong học máy

Tác giả : Bùi Thị Thanh Xuân;Dương Thị Nhung;Hà Thị Thanh

Năm xuất bản : 2016

Chi tiết
Sử dụng phần cứng nguồn mở trong giáo dục, đào tạo
Sử dụng phần cứng nguồn mở trong giáo dục, đào tạo

Tác giả : Đỗ Văn Tuấn

Năm xuất bản : 2014

Chi tiết