Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề Quản trị Văn phòng mà Trung tâm Học liệu đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và từ nguồn truy cập mở trên Internet. Quản trị văn phòng gồm kiến thức cơ bản  về nghiệp vụ trong công tác văn thư, lưu trữ, quản trị hành chính, văn phòng, hoạt động của nhân viên văn phòng, thư ký, người viết tốc ký, người đánh máy... và  kiến thức chuyên sâu về ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông, các chuẩn quốc tế về Công nghệ thông tin và Truyền thông trong việc tin học hóa công tác văn thư, lưu trữ và quản trị hành chính, văn phòng. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Luận án / Luận văn;
+ Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

 

Từ khóa đề xuất

Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị, hội thảo
Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị, hội thảo

Tác giả : Quang Minh

Năm xuất bản : 2015

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Chi tiết
Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị
Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Lao động

Chi tiết
Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh
Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh

Tác giả : Hoàng, Văn Hoa

Năm xuất bản : 2012

Nhà xuất bản : Kinh tế quốc dân

Chi tiết
Soạn thảo và ban hành văn bản của cơ quan, tổ chức
Soạn thảo và ban hành văn bản của cơ quan, tổ chức

Tác giả : Tạ, Hữu Ánh

Năm xuất bản : 2010

Nhà xuất bản : Dân trí

Chi tiết
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật